Gedrag vissen bij vispassage Den Oever in beeld

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Maar hoe doen zij dat en wanneer? Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) testte op verzoek van Rijkswaterstaat de cameraopstelling bij de vispassage. Dit leverde verrassende beelden op.

Informatie gedrag vissen

De vispassage is een verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, speciaal ontworpen om kleine vissoorten de Afsluitdijk te laten passeren. In 2016 is de passage voor het eerst gemonitord. Hiervoor werd de binnentrekkende vis met netten gevangen. Om de vispassage optimaal in te zetten, is meer informatie nodig over het gedrag van de vissen. Hoe gebruiken ze de vispassage? Wanneer zwemmen ze naar binnen en naar buiten? Met deze informatie kunnen bijvoorbeeld de pompinstellingen worden geoptimaliseerd.

Met de onderwatercamera lukte het om de vissen goed in beeld te brengen. Dit leverde interessante informatie op. Niet alleen van de glasaal, stekelbaars en botlarve, maar ook van de spiering, pos en de baars.

Projectleider Marianne Greijdanus is enthousiast: ‘Met dit soort beelden kan het gedrag van de vissen worden geanalyseerd. Zo blijkt bijvoorbeeld meer vis door de passage te gaan als het water rustig is en het donker is. ‘De wolhandkrab is de hele dag door te zien. Ook grote vissen als baars en volwassen aal maken dankbaar gebruik van de passage’.

Ruim baan voor vis

De vispassage is een van de vismigratiemaatregelen van Rijkswaterstaat en de Nieuwe Afsluitdijk. Daarnaast wordt visvriendelijk schut- en spuisluisbeheer uitgevoerd en wordt een vismigratierivier aangelegd. Het totaalpakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de verschillende vissoorten die massaal liggen te wachten voor de Afsluitdijk weer ruim baan krijgen.

Lees hier meer over de vispassage

Lees hier meer over de visvriendelijke schut en spuisbeheer

Nieuwsarchief