Eerste najaarsmeting visvriendelijk sluisbeheer

Eind september is adviesbureau ATKB in opdracht van Rijkwaterstaat gestart met de najaarsproeven visvriendelijk sluisbeheer. Bij visvriendelijk sluisbeheer worden de spuisluizen eerder open gezet zodat de vis die aan de Waddenzeezijde ligt te wachten naar binnen kan. Ook worden de schutsluizen ’s avonds en ’s nachts ingezet om vis te schutten.

In 2014 wordt gemonitord hoeveel vis en welke soorten gebruik maken van deze kansen om het IJsselmeer op te trekken. Er is dit keer ook gevist met een atoomkuil, een net dat de hele spuikoker omvat, dit net zat zo vol met vis dat het niet gelicht kon worden!

Jouke Kampen van ATKB:

“De atoomkuil die in de spuikoker was geplaatst zat zo vol met vis dat deze door het grote gewicht helaas niet boven te krijgen was. In het net was voornamelijk jonge haring aanwezig, daarnaast ook wat spiering en bot. Omdat het net niet gelicht kon worden moest helaas besloten worden de eindknoop eraf te halen en de vangst te laten lopen. De totale inhoud moet zeker enkele honderden kilo’s zijn geweest, mogelijk meer dan een ton.”

Dit is een mooie oogst en laat zien dat visvriendelijk sluisbeheer ook in het najaar werkt. Om de Afsluitdijk open te zetten voor vis legt Rijkswaterstaat ook een vispassage in Den Oever, de bouw hiervan is op dit moment in volle gang (zie foto). Bij Kornwerderzand zijn de plannen voor aanleg van een Vismigratierivier door De Nieuwe Afsluitdijk inmiddels vergevorderd. De combinatie van deze drie projecten zorgt voor een goede verbinding voor vis tussen Waddenzee en IJsselmeer. Over deze projecten kunt u meer lezen op deze website.

Nieuwsarchief