‘Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk’

De Afsluitdijk is een uitdagende en rijke leer- en experimenteeromgeving. De dijk biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en bedrijven voor onderzoeken en leren in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en economie. We gingen in gesprek met Johan Thijssen van Adviesbureau Co-act. Hij onderzoekt in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk of er bij kennisinstellingen behoefte is voor living lab’s op de Afsluitdijk.

Leren in de praktijk

Simpel gezegd is een living lab een praktijkomgeving waar onderzoek, onderwijs en innovatie gelijktijdig plaatsvinden. “Ik noem het ook wel eens een levend en dynamisch laboratorium”, legt Thijssen uit. “Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, burgers en andere initiatiefnemers kunnen hierin samenwerken aan concrete maatschappelijke vraagstukken of opdrachten uit het bedrijfsleven. Studenten krijgen zo de kans om in de praktijk te leren. De kennis en ervaring die wordt opgedaan wordt breed gedeeld, zowel  binnen de projecten maar ook met de rest van de wereld. Zo creëer je een unieke situatie die voor alle partijen een toegevoegde waarde heeft en tot innovatie kan leiden.

Living lab op de Afsluitdijk

Thijssen: “De Afsluitdijk is vanwege de wind, het water en de grens tussen zoet en zout water een zeer geschikte locatie om een living lab te maken. We kunnen door het iconische karakter van de Afsluitdijk de wereld tonen hoe we op de Afsluitdijk op een unieke manier klimaatadaptatie benutten als kans voor de regio.
“We onderzoeken nu de bereidheid en de mogelijkheden van kennisinstellingen om verschillende projecten te ontwikkelen op de Afsluitdijk. Hierbij gaat het niet alleen om drijvende zonnepanelen, het opwekken van stroom met turbines in de spuisluizen, de Blue Energy pilot of de Vismigratierivier die hier wordt aangelegd, maar bijvoorbeeld ook de verbinding met bestuurskundige vraagstukken, educatie of kunst.” Een living lab zorgt volgens Thijssen naast het stimuleren van innovatie ook voor samenhang en verbinding met vragen uit de samenleving en tussen lopende projecten in onderzoek en onderwijs. “Kort gezegd willen we nagaan hoe we kennis kunnen borgen en innovatie en samenhang kunnen stimuleren.”

Doel van het onderzoek

“De Friese Provinciale staten hebben gevraagd om een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een living lab op de Afsluitdijk. Projecten in het kader van natuur, duurzaamheid, toerisme en circulaire economie moeten leiden tot de ontwikkeling van kennis en innovatie. Maar studenten moeten ook meer betrokken raken bij dit soort onderzoeken. In de toekomst hopen we dat de rest van de wereld leert van onze living lab-projecten op de Afsluitdijk. Begin 2019 ronden we het verkennend onderzoek af. Aan de hand hiervan wordt bepaald of we verder gaan met een living lab op de Afsluitdijk.”

Nieuwsarchief