Club Afsluitdijk steunt Kazemattenmuseum bij aanvraag Erfgoed Deal

Club Afsluitdijk geeft het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand een financiële bijdrage voor het opstellen van een toekomstvisie en projectplan. Die zijn nodig voor de aanvraag van een bijdrage uit het programma Erfgoed Deal, waarmee het museum zijn vleugels uit kan slaan.

Opengesteld voor publiek

Rijksmonument Stelling Kornwerderzand bestaat uit 23 vestingwerken ‒ kazematten ‒ aangevuld met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en manschappenverblijven. In een aantal van die kazematten is sinds 1985 het Kazemattenmuseum gevestigd. Het museum heeft als doel de verdedigingswerken op Kornwerderzand te bewaren en open te stellen voor publiek. Dit geldt voor de onderdelen afzonderlijk, maar meer nog voor de stelling als geheel. Want juist in de complete samenstelling wordt de cultuurhistorische en krijgshistorische impact goed zichtbaar, leesbaar en dus overdraagbaar.

Uitbreiding van het museum

De rol van de kazematten als verdedigingswerk is verleden tijd. Met de bijdrage uit het programma Erfgoed Deal wil het Kazemattenmuseum zich klaarmaken voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan herinrichting van het terrein voor nog betere toegankelijkheid, verdere professionalisering van het museum en aanpassingen gericht op de verwachte stijgende bezoekersaantallen. Het museum bekijkt samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat of de uitbreidingsplannen passen in de plannen voor herinrichting van Kornwerderzand.

Erfgoed Deal

Voor realisatie van de uitbreidingsplannen wil het Kazemattenmuseum een bijdrage uit het programma Erfgoed Deal aanvragen. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen Rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Het levert een financiële bijdrage aan initiatieven die opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie of stedelijke groei en krimp verrijken door erfgoed. De aanvraag moet medio september 2022 gereed zijn. Van de betrokken overheden zal een financiële bijdrage worden gevraagd. De hoogte van die bijdragen moet blijken uit de aanvraag. Hierover hebben de overheden nog geen besluit genomen.

Club Afsluitdijk

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Erfgoed Deal moet het museum een toekomstvisie en projectplan opstellen. Het Kazemattenmuseum beschikt dankzij financiële steun van Coöperatie Club Afsluitdijk over de middelen om die stukken te schrijven. Club Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk en bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel). Het is opgericht om de verbinding tussen de werkzaamheden voor versterking van de Afsluitdijk en de omgeving te vergroten. Bouwconsortium Levvel stelt kennis, materieel, mensen en middelen ter beschikking tijdens de renovatie en versterking van de Afsluitdijk.

Initiatieven die voor een bijdrage van Club Afsluitdijk in aanmerking willen komen, moeten een relatie hebben met de Afsluitdijk en passen binnen een van de volgende thema’s: natuur, toerisme, recreatie, educatie, cultuur of erfgoed. Iedereen kan een initiatief indienen via info@levvel.eu. De beoordelingscommissie van Club Afsluitdijk besluit of een aanvraag gehonoreerd wordt.

Nieuwsarchief