Bijdrage Waddenfonds voor Vismigratierivier

Het Waddenfonds draagt 3 miljoen euro bij aan de aanleg van een doorgang in de Afsluitdijk, waardoor trekkende vissen het IJsselmeer weer kunnen bereiken. Ook het duurzame energie project Blue Energy, heeft subsidie van het Waddenfonds toegewezen gekregen.

Logo van het Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft 5 december 2014 bekendgemaakt welke projecten vanuit het Waddenfonds subsidie krijgen. Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds.

Lees hier meer over het Waddenfonds

Lees hier meer over het Waddengebied

Vismigratierivier

Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 werden tegelijkertijd de migratieroutes van trekvissen tussen de Waddenzee en het achterland geblokkeerd. Tevens verdween daarmee een natuurlijke overgang van zoet binnenwater naar zout zeewater. Hiervoor is het project Vismigratierivier Afsluitdijk ontwikkeld.

De eerste fase van het project voorziet de aanleg van een opening door de Afsluitdijk. Deze opening maakt het mogelijk voor trekkende vissen om de Afsluitdijk te passeren. De totale kosten voor de opening in de Afsluitdijk bedraagt een kleine 18 miljoen euro. Het Waddenfonds financiert dit gedeeltelijk met een bijdrage van 3 miljoen euro.

Op 21 november jl. werd al bekend dat het ministerie van Economische Zaken ook een bijdrage levert van 5 miljoen euro. Bij de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland en Fryslân liggen begin volgend jaar de voorstellen voor een bijdrage in de financiering van de Vismigratierivier voor.

Lees hier meer over de vismigratierivier

Blue Energy: elektriciteit voor 500.000 toekomstige huishoudens

‘Blue Energy’  is de naam van de innovatieve technologie voor elektriciteitsopwekking uit het verschil in zoutgehalte tussen zout en zoet water. Wetsus heeft de techniek ontwikkeld en door het bedrijf REDstack wordt deze nu verder klaargemaakt voor toepassing. In het kader daarvan heeft REDstack een proefopstelling op de Afsluitdijk bij Breezanddijk gebouwd. Deze proefopstelling wordt gebruikt om verschillende technologische varianten van RED technologie uit te testen. De plannen zijn om vervolgens op te schalen naar een demonstratie installatie en de capaciteit in een latere (commerciële) fase verder uit te breiden zodat elektriciteit kan worden gewonnen voor maximaal 500.000 huishoudens.

De subsidie van het Waddenfonds wordt gebruikt om de omgevingseffecten van de RED technologie te kwantificeren en te minimaliseren om in een later stadium een ecologisch en economisch verantwoorde opschaling van de RED technologie bij de Afsluitdijk mogelijk te maken.

De totale kosten van deze fase van het project bedragen ruim 5 miljoen euro, het Waddenfonds levert hierin een bijdrage van ruim 2 miljoen euro.

Lees hier meer over Blue Energy

Nieuwsarchief