Bidbook benadrukt noodzaak verbreding sluis Kornwerderzand

Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer staan klaar om honderden miljoenen te investeren in de bedrijvigheid rondom havens, scheepvaart en watersport in het IJsselmeer. Om deze investeringen voor elkaar te krijgen moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiermee krijgen grotere schepen namelijk weer toegang tot het IJsselmeer.

Om de noodzaak van deze verbreding duidelijk te maken hebben de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Overijssel en het betrokken bedrijfsleven een Bidbook opgesteld. In dit Bidbook onderbouwen alle partijen waarom zij willen investeren in de verbreding van de sluis. Het boek is op woensdag 26 september 2018 aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “We hebben met dit Bidbook duidelijk gemaakt dat haven gebonden bedrijven en scheepswerven rond het IJsselmeergebied een enorme economische impuls kunnen en willen geven aan dit gebied. Hiervoor is het noodzakelijk de sluis bij Kornwerderzand te verbreden zodat het IJsselmeer bereikbaar wordt voor grotere en bredere (zee)schepen.”

Overhandiging

Het Bidbook is overhandigd door gedeputeerde Klaas Kielstra van Fryslân, samen met gedeputeerden Jan Nico Appelman van Flevoland en Henk Brink van Drenthe. Wegens verplichtingen in Provinciale Staten ontbrak Bert Boerman van Overijssel. De overhandiging vond plaats tijdens een werkbezoek van de minister aan de haven van Meppel. Meppel is onderdeel van Port of Zwolle en één van de havens die profiteert van betere bereikbaarheid als de sluis bij Kornwerderzand wordt verbreed.

De noodzaak van de verbreding

De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand heeft veel economische voordelen. Zo ontstaan er duizenden nieuwe banen bij ondernemingen in de omgeving. Tevens kan er door grote schepen meer gebruik worden gemaakt van deze sluis voor het vervoer van goederen. De schepen die van zee tot ver in het binnenland reizen ontlasten hiermee het wegennet van de Randstad. Dit betekent ook dat er meer vervoerd kan worden per schip dan per vrachtwagen en dit is ook nog eens beter voor het milieu. Maar ook voor de jacht- en scheepsbouw, met alle betrokken toeleveringsbedrijven, heeft het veel voordelen. Zij zijn dan in staat grotere schepen te bouwen en te ontvangen.

Regionale bijdrage

De betrokken provincies, gemeenten en bedrijfsleven willen 73,5 miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen. Het totale project, inclusief vernieuwen van de bruggen in de Afsluitdijk, kost 205 miljoen euro.

Nieuwsarchief