Bezoek tijdens de voorjaarsvakantie Natuurmuseum Fryslân

Dat vogels trekken (migreren) en verschillende trekroutes hebben om te overwinteren of zich voort te planten weten de meesten mensen wel. Maar dat ook vissen trekken is minder bekend. Zij migreren door van zoet naar zout water te zwemmen – en omgekeerd – om te paaien en zich voort te planten. Tijdens de reis die de vissen maken komen zij verschillende barrières, zoals bijvoorbeeld de Afsluitdijk tegen. In de tentoonstelling Swim Fish Swim! in het Natuurmuseum Fryslân ligt de nadruk op bouwkundige obstakels die de vistrek belemmeren zoals dammen en dijken. De Vismigratierivier is een oplossing om ervoor te zorgen dat vissen van de Waddenzee naar IJsselmeer – en weer terug – kunnen zwemmen.

Voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantiekunnen (klein)kinderen als het ware in de (schubben)huid van een vis kruipen en gaan ze zelf ervaren hoe je deze obstakels kunt trotseren door een luchtkussenparcours af te leggen. Wat doe je bijvoorbeeld als er een sterke stroming staat? Je moet dan veel kracht hebben om er tegenin te zwemmen. En wat doe je als je ineens voor een sluis ligt, verward raakt in een fuik of voedsel moet zoeken in vervuild water?

Naast de activiteiten in het Rabobank Atrium worden er in het leslokaal op zolder verschillende workshops aangeboden. De voorjaarsvakantie loopt van 16 februari tot en met 3 maart. Net als andere jaren is er de actie Help pake en beppe de vakantie door. Kinderen krijgen op vertoon van pake of beppe (of andere volwassene) gratis entree.

Kijk voor meer informatie op www.natuurmuseumfryslan.nl

Nieuwsarchief