Afsluitdijk trekt 700.000 bezoekers in 2018

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen naar de Afsluitdijk. Op Kornwerderzand is het bezoek zelfs vervijfvoudigd. ETFI Stenden University heeft dit in 2018 onderzocht, in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk. De Afsluitdijk is mede door de komst van het Afsluitdijk Wadden Center en Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 beter op de kaart gezet. Daarmee is goed ingespeeld op de landelijke groei van toerisme.

De resultaten van het onderzoek zijn op donderdag 17 januari 2019 gepresenteerd tijdens het symposium over het toerisme op de Afsluitdijk. Gedeputeerde Kielstra: “De in 2014 geschatte effecten van investeringen in een toeristische Afsluitdijk zijn realistisch geweest. Meer toeristen betekent meer kansen voor ondernemers in de kop van Noord-Holland en Fryslân. Straks met het fietspad langs de Waddenzee, de Vismigratierivier en het vernieuwde Monument zijn er nog meer mogelijkheden voor verdere groei.”

Onderzoek

In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk deed ETFI Stenden University onderzoek naar het toeristisch bezoek aan de Afsluitdijk in 2018. Een vervolg op de nulmeting uit 2014. Bij het Monument en bij Kornwerderzand is het aantal bezoekers geteld en geïnterviewd. De positieve resultaten komen mee door LF2018. Bijna 40% van de bezoekers die van een vakantieadres kwamen verbleven daar mede vanwege Culturele Hoofdstad. Bezoekers komen vooral om te genieten van de omgeving en het uitzicht (64%) en iets te leren over de Afsluitdijk (52%).

Tijdens het symposium hebben ondernemers en overheden samen gesproken over het toerisme in Nederland en op de Afsluitdijk. Samen zochten zij naar hoe de regio nog meer kan profiteren van de groei en het aantal bezoeken aan de Afsluitdijk. De verwachting is dat de landelijke toeristische groei tot 2030 nog verder doorzet.

Resultaten

Lees de resultaten van het onderzoek: Toeristisch-recreatief bezoek aan de Afsluitdijk

Nieuwsarchief