Afsluitdijk (A7) binnenkort in avond en nacht afgesloten voor testen bruggen

Rijkswaterstaat voert in de avonden en nachten van 18 tot en met 20 februari en op 25 en 26 februari testen uit aan de bruggen in de Afsluitdijk. Het weg- en scheepvaartverkeer is tijdens de werkzaamheden gestremd tussen 22.00 en 05.00 uur en er gelden omleidingsroutes voor het wegverkeer in beide richtingen. Rijkswaterstaat adviseert de weggebruiker rekening te houden met een extra reistijd van circa 60 minuten.

De afgelopen weken zijn er werkzaamheden uitgevoerd om de draaibruggen in de Afsluitdijk veilig te kunnen blijven bedienen zoals plaatsing van extra camera’s. Dit is nodig omdat geconstateerd is dat de informatieoverdracht tussen de verschillende bedienings- en besturingssystemen niet optimaal functioneert. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder hinder voor het verkeer. Rijkwaterstaat moet nu testen uitvoeren om zicht te krijgen op de nog benodigde werkzaamheden voor een structurele oplossing en de duur daarvan. Deze testen vinden plaats in de avonden en nachten om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Voor het testen van de bruggen is het nodig de weg en vaarweg in de avond en nacht af te sluiten:

Lorentz bruggen:


Maandag 18 februari van 22.00 tot 05.00 uur
Dinsdag 19 februari van 22.00 tot 05.00 uur
Woensdag 20 februari van 22.00 tot 05.00 uur

Stevin bruggen:


Maandag 25 februari van 22.00 tot 05.00 uur
Dinsdag 26 februari van 22.00 tot 05.00 uur

Loket Afsluitdijk


Sinds 1 januari  is er een gezamenlijk Loket Afsluitdijk voor meldingen of vragen over de Afsluitdijk. Dit Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket.

Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en emailadres mailto:loket@deafsluitdijk.nl

Project Afsluitdijk


Los van deze werkzaamheden wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen.

Nieuwsarchief