Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure

Op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk wordt een aanvulling in procedure gebracht. Daarin is het gebied van het Rijksinpassingsplan met de bestemming Water – Waterkering enkele punten iets verruimd.

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het project Afsluitdijk in maart j.l. gegund. Opdrachtnemer Levvel heeft het ontwerp van de maatregelen aan de Afsluitdijk inmiddels uitgewerkt. Daarbij is gebleken dat de plangrens van het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk uit 2016 (hierna: basisplan) op enkele punten iets te krap is getrokken. Het in het basisplan opgenomen gebied met de bestemming Water – Waterkering is niet overal groot genoeg om een uitvoerbaar ontwerp te maken dat voldoet aan de gestelde eisen voor de waterveiligheid.

Wilt u een zienswijze indienen?

Van dinsdag 18 december 2018 tot en met maandag 28 januari 2019 kunt u een zienswijze indienen over het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u de kennisgeving. Daarin staat op welke manier u een zienswijze kunt indienen en waar u de stukken digitaal en op papier vindt.

Lees in het volgende PDF document meer over kennisgeving

Nieuwsarchief