21 maart 2016 start werkzaamheden Lorentzsluizencomplex

Rijkswaterstaat voert van 21 maart tot 1 mei 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het bedieningssysteem van het Lorentzsluizencomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Scheepvaartverkeer kan deze zes weken niet door de sluis maar kan wel gebruik maken van de Stevinsluis bij Den Oever. Weggebruikers dienen tussen 11 en 15 april rekening te houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

 

Hinder wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex is op de A7 van 11 april tot 15 april 2016 sprake van een rijbaanafzetting. Gedurende deze week wordt het verkeer over één brug geleid en is één rijkstrook in elke richting beschikbaar. Omdat de bruggen door de werkzaamheden aan het sluizencomplex niet gedraaid worden voor scheepvaart, is de overlast voor het wegverkeer beperkt, naar verwachting 5 tot 10 minuten. Ga goed voorbereid op reis: www.vanAnaarBeter.nl.

 

Hinder scheepvaart


De bruggen en sluizen kunnen in de periode dat gewerkt wordt aan het bedieningssysteem niet bediend worden. Er is dan geen scheepvaartverkeer mogelijk door het Lorentzcomplex. Wel blijft het Stevincomplex, aan de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk, beschikbaar gedurende de werkzaamheden. Dit betekent dat er altijd een mogelijkheid is om de Afsluitdijk te passeren. De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd. Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Houd hiervoor www.vaarweginformatie.nl in de gaten.

 

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie


Het Lorentzsluizencomplex is 83 jaar oud en heeft groot onderhoud nodig. De vervanging van het bedieningssysteem is onderdeel van een grotere renovatie. Zo werd in 2015 mechanisch onderhoud aan de draaibruggen gedaan. De vervanging van het elektronische bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Daarnaast worden gedurende het jaar de remming- en geleidewerken voor de scheepvaart vervangen en verbeterd om scheepvaart te blijven faciliteren. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Stevincomplex bij Den Oever tussen 5 september en 16 oktober 2016.

 

De Afsluitdijk


De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

Nieuwsarchief