Luchtfoto van de sluizen bij Kornwerderzand. Van boven naar onder loopt de weg van de Afsluitdijk. In het midden zie je twee landstroken van links naar rechts lopen. Dit is de sluis bij Kornwerderzand. Je ziet in de ook een paar rode daken van Kornwerderzand en het kantoor van DNA.
Luchtfoto van de sluizen bij Kornwerderzand. Van boven naar onder loopt de weg van de Afsluitdijk. In het midden zie je twee landstroken van links naar rechts lopen. Dit is de sluis bij Kornwerderzand. Je ziet in de ook een paar rode daken van Kornwerderzand en het kantoor van DNA.

Beleef Kornwerderzand

Toekomstig
Kornwerderzand is één van de meest markante locaties op de Afsluitdijk. Het dorp heeft een rijke geschiedenis en is een belangrijk knooppunt van weg- en waterverkeer. In dit unieke stukje Nederland komen meerdere ambities van De Nieuwe Afsluitdijk samen. Er is nu al van alles te beleven. De komende jaren wordt het nog interessanter.

Waarom

Kornwerderzand kan met trekpleisters als het Afsluitdijk Wadden Center, het Kazemattenmuseum en straks de Vismigratierivier (2024) uitgroeien tot een belangrijke toeristisch-recreatieve trekpleister op de Afsluitdijk. De plek is door de Waddenprovincies aangewezen als intensief ontwikkelgebied voor toerisme. Bovendien is het een belangrijke toegangspoort tot zowel het Waddengebied als het Noord-Hollandse en Friese achterland.

Op de foto zie je het kitesurfstrand op Kornwerderzand
Op de foto zie je het kitesurfstrand op Kornwerderzand

Hoe

De plannen voor Beleef Kornwerderzand zijn op hoofdlijnen rond. Bewoners van Kornwerderzand, instanties en andere belanghebbenden praten mee om de plannen verder uit te werken.

Het doel van Beleef Kornwerderzand is om het voormalige werkeiland en de bezienswaardigheden goed bereikbaar en beleefbaar maken. Voor alle toeristisch-recreatieve doelgroepen, jong en oud, waaronder cultuur- en natuurtoeristen. Ook mensen met een beperking kunnen het gebied straks makkelijker bereiken.

De rode draad van Beleef Kornwerderzand is het verbinden, versterken en beleefbaar maken van de aanwezige trekpleisters, zoals de Vismigratierivier, het Afsluitdijk Wadden Center en het Unesco Werelderfgoed Waddenzee. Aantrekkelijke routes, gecombineerd met aansprekende, digitale verhaallijnen leiden de bezoekers vanaf het Afsluitdijk Wadden Center straks door het gebied.

Wanneer

2021 - 2023
Uitwerking deelprojecten Beleef Kornwerderzand samen met gemeente Súdwest-Fryslân, bewoners van Kornwerderzand en andere belanghebbenden.
2024 – 2028
Uitvoering deelprojecten