Verruiming sluis Kornwerderzand

Het sluiscomplex bij Kornwerderzand, inmiddels meer dan 85 jaar oud, wordt vernieuwd. De grote sluis biedt in de toekomst niet genoeg ruimte voor de steeds bredere kustvaartschepen die gebouwd worden in o.a. Kampen en Lemmer. Ook de luxe superjachten van werven uit Makkum, Urk en Vollenhove hebben behoefte aan een bredere sluis. Tot slot vindt ook het vervoer vanuit de Oostzeeregio naar havens als Kampen, Lelystad, Meppel en Zwolle met steeds grotere vrachtschepen plaats. Daarom zijn provincies, gemeenten en bedrijven uit deze regio al lang bezig om het Rijk te vragen het sluiscomplex te verruimen. Inmiddels is met de minister overeenstemming bereikt over de uitvoering en financiering van het plan. De afspraken hierover tussen regio en minister van I&W moeten nog wel formeel worden geregeld.

De werkzaamheden bestaan uit drie onderdelen. De bestaande grote sluis wordt 10 meter breder, de lengte blijft gelijk. Hiermee wordt de sluis 25 meter breed, 145 meter lang en 5,5 meter diep. Een onlosmakelijk onderdeel van het project is het vervangen van de huidige draaibruggen in de A7 door basculebruggen (bruggen die verticaal openen met een contragewicht). In de nieuwe situatie zijn er twee doorvaartopeningen: één van 25 meter en één van 21,7 meter. Grotere schepen hebben meer diepgang. Daarom moet er ook circa 20 kilometer van de bestaande vaargeulen op het IJsselmeer worden verdiept.

De verruiming van de sluis betekent een belangrijke impuls voor de regionale en nationale economie. Verwacht wordt dat het zo’n 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert in Noord- en Oost-Nederland.

Lees meer over het project verruiming sluis op de projectpagina.

Nieuwsarchief