Verruiming sluis

De sluis bij Kornwerderzand heeft een beperkte breedte (14 meter) waardoor sommige schepen de sluis nu niet kunnen passeren. Noord-, Oost- en Midden-Nederland lopen daardoor grote kansen en opdrachten mis. Regio en bedrijfsleven streven dan ook naar een verruiming van de sluis. De aanpak van de sluis betekent een belangrijke impuls voor de regionale en nationale economie.

Waarom

Het huidige sluizencomplex is meer dan 85 jaar oud en is op termijn aan vervanging toe. Bovendien vraagt de huidige technische staat van zowel sluizen als bruggen extra veel onderhoud. Het versterken van de Afsluitdijk is voor regionale overheden en het maritieme bedrijfsleven het moment geweest om in te zetten op een verruiming van de schutsluis bij Kornwerderzand. Wanneer de passage wordt verruimd, levert dit economische voordelen op voor Noord-, Oost- en Midden-Nederland: scheepswerven, de kustvaart en de visserij hebben er baat bij.

De regio – bestaande uit de provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland en de gemeenten Zwolle, Kampen, Meppel, Urk en Súdwest-Fryslân – heeft zich samen met het maritieme bedrijfsleven sterk gemaakt voor een nieuwe verbrede sluis bij Kornwerderzand. Het geheel of gedeeltelijk vervangen van het bestaande complex door een bredere sluis is de meeste efficiënte oplossing.

kornwerderzand_1

Diverse scheepswerven en bedrijven in de maritieme sector zijn betrokken bij het project. Zoals Harlingen Seaport, Koninklijke de Vries Feadship in Makkum, Balk Shipyards, Hartman Shipping, Hoekman scheepswerf en Flevoport op Urk, Royal huisman in Vollenhove, Hebo Maritiemservice en Vitters Shipyard in Zwartsluis, Flevokust in Lelystad, Veka/Jongert in Lemmer/Medemblik.

De regionale variant is een maatschappelijk breed gedragen oplossing en is positief ontvangen door onder meer Stichting Het Blauwe Hart, Scheepsbouw Nederland, KSV Schuttevaer, Topsector Water, Kwaliteitsteam Afsluitdijk o.l.v. Rijksbouwmeester, Dorpsbelang Kornwerderzand en een groot aantal bedrijven uit Noord-, Oost- en Midden-Nederland.

Hoe

De nieuwe sluis wordt 25 meter breed, 140 meter lang en 5,5 meter diep. Met een dergelijke brede sluis kunnen ook bredere en dieper stekende (kustvaart)schepen en luxe superjachten de Afsluitdijk passeren. Een onlosmakelijk onderdeel van het project is het vervangen van de huidige, storingsgevoelige draaibruggen in de A7 door basculebruggen. In de nieuwe situatie zijn er twee doorvaartopeningen van resp. 25 meter en 21,7 meter.

Het realiseren van een bredere en diepere sluis vraagt ook dat circa 20 kilometer van bestaande vaargeulen op het IJsselmeer moeten worden verdiept. Immers de toegankelijkheid van de IJsselmeerhavens moet geborgd zijn.

De totale investering is € 200 miljoen. Hiermee worden de bestaande bruggen vervangen, de grote sluiskolk verruimd en vaargeulen in het IJsselmeer aangepast. In juni 2019 hebben de regio en het Rijk een akkoord bereikt over de financiering en risico’s van het project. Het rijk draagt € 111 miljoen bij. De regio € 88,5 miljoen, waarvan ook financiële bijdragen van marktpartijen. De regio wordt verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van het project. Namens de regio gaat de provincie Fryslân deze taak op zich nemen. Met het Rijk worden nog nadere afspraken gemaakt over o.a. de financiering, kasritme, projectscope en planning. Deze afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. De verdere projectuitwerking en -voorbereiding vindt in 2019 en 2020 plaats. De concrete uitvoeringstermijnen zijn momenteel nog niet duidelijk, maar gestreefd wordt naar realisatie uiterlijk in 2024.

Logo TEN-t financiering Europese Unie

Wanneer

De verdere projectuitwerking en -voorbereiding vindt in 2019 en 2020 plaats. De concrete uitvoeringstermijnen zijn momenteel nog niet duidelijk, maar gestreefd wordt naar realisatie uiterlijk in 2024.