De verruimde sluis bij Kornwerderzand. We zien van links naar rechts de Afsluitdijk en de weg. Van boven tot onder lopen er twee landtongen. Dit is de sluis. Hier kunnen boten aanleggen. Ook zien we rechts een aantal daken van Kornwerderzand.
De verruimde sluis bij Kornwerderzand. We zien van links naar rechts de Afsluitdijk en de weg. Van boven tot onder lopen er twee landtongen. Dit is de sluis. Hier kunnen boten aanleggen. Ook zien we rechts een aantal daken van Kornwerderzand.

Nieuwe bruggen en verruiming sluis

De sluis bij Kornwerderzand heeft een beperkte breedte (14 meter) waardoor sommige schepen de sluis nu niet kunnen passeren. Noord-, Oost- en Midden-Nederland lopen daardoor grote kansen en opdrachten mis. Regio en bedrijfsleven streven dan ook naar een verruiming van de sluis. De aanpak van de sluis betekent een belangrijke impuls voor de regionale en nationale economie.

Waarom

De grote sluis bij Kornwerderzand biedt in de toekomst niet genoeg ruimte voor de steeds bredere kustvaartschepen die gebouwd worden in o.a. Kampen, Urk en Lemmer. Ook de luxe superjachten van werven uit Makkum, Urk en Vollenhove hebben behoefte aan een bredere sluis en diepere geul. Tot slot vindt ook het goederenvervoer over zee vanuit de Oostzeeregio naar havens als Kampen en Lelystad met steeds grotere vrachtschepen plaats.

De regio – waarvan de kern bestaat uit de provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland en de gemeenten Kampen, Meppel, Urk en Súdwest-Fryslân – heeft zich daarom samen met het maritieme bedrijfsleven en de verladers sterk gemaakt om het sluiscomplex te verruimen, de bruggen te vervangen en de vaargeulen uit de diepen.

Het project betekent een belangrijke impuls voor de regionale en nationale economie. Verwacht wordt dat het zo’n 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert in Noord- en Oost-Nederland.

Op de foto zie je de nieuwe sluits van Kornwerderzand. De foto is van bovengenomen. Door het beeld loop de weg van de Afsluitdijk. Aan beide kanten van de Afsluitdijk zie je groen en water.

Hoe

Gekozen is voor een gefaseerde uitvoering.

Het begint met de vervanging van de bruggen in de A7. In plaats van de twee huidige draaibruggen komen er vier basculebruggen (‘klapbruggen’ met een contragewicht). De twee doorvaartopeningen zijn straks 21,5 en 25 meter.

Ondertussen start ook het verdiepen van de bestaande vaargeulen op het IJsselmeer en Ketelmeer. Zo zijn de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen voor grotere zeeschepen beter bereikbaar. Het vrijkomend zand wordt onder meer gebruikt voor projecten op de Afsluitdijk, zoals de Vismigratierivier.

Tegelijk wordt het verruimen van de sluis voorbereid en klaargemaakt voor aanbesteding. De lengte van de nieuwe sluis blijft gelijk en wordt toegankelijk voor schepen met een diepgang van 4,70 m. De breedte gaat van 14 naar 25 meter.

De totale investering is € 199,5 miljoen. Het rijk draagt € 111 miljoen bij. De regio € 88,5 miljoen, waarvan ook financiële bijdragen van marktpartijen.

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van het project.

Overheid en marktpartijen hebben afgesproken dat er nog regelingen worden uitgewerkt voor het innen van de marktbijdrage. De betrokken bedrijven betalen alleen voor de passage van schepen die anders niet in de sluis zouden passen. Naar verwachting is de marktbijdrage daarmee in 12 tot 15 jaar betaald.

Logo TEN-t financiering Europese Unie

Wanneer

De aanbesteding van de bruggen is naar verwachting uiterlijk in 2022. De planning is dat de bruggen uiterlijk in 2025 zijn vervangen.

Dit is een luchtfoto van de nieuwe sluis vij Kornwerderzand. Aan de linkerkant zie je water, dit zie je ook aan de rechterkant. In het midden zit een sluisdoorgang.