Veilig over verbeterde A7 dankzij innovatieve vangrail

Dagelijks rijden duizenden mensen over de A7, de snelweg die over de Afsluitdijk loopt. Nu de Afsluitdijk versterkt en verhoogd wordt, vernieuwt Rijkswaterstaat ook de snelweg. De ruimte van de huidige middenberm wordt gebruikt voor het verbreden van de vluchtstroken. Dankzij een innovatieve vangrail kan het verkeer straks veilig dichter langs elkaar rijden. Deze werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor weggebruikers.

De werkzaamheden aan de A7 zijn op 16 maart van start gegaan en worden gefaseerd over 2,5 jaar uitgevoerd door bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel). Ruurt Veldman, Projectmanager Weg bij Levvel: ‘Het verkeer moet over de weg kunnen blijven rijden. Daarom blijft tijdens de werkzaamheden altijd 1 rijstrook per richting open. De snelheid gaat natuurlijk wel omlaag, zodat de verkeerssituatie veilig is en wij ons werk veilig kunnen uitvoeren.’ Weggebruikers moeten rekening houden met iets langere reistijden, met name in de spits.

Voldoen aan de verkeersveiligheid

Verbetering van de A7 is nodig met het oog op de verkeersveiligheid. Veldman: ‘De ontwerpeisen waren vroeger anders. Daardoor heeft de A7 hier aan beide zijden een heel smalle vluchtstrook van 2,8 m breed. De norm is tegenwoordig 3,5 m. We willen de vluchtstroken verbreden, maar we zitten opgesloten tussen het IJsselmeer en de dijk. Daarom hebben we ervoor gekozen de ruimte van de middenberm te gebruiken voor deze verbreding.’

Nieuw type vangrail

Met de versmalling van de middenberm trad een nieuwe uitdaging op. Veldman: ‘Het verkeer rijdt straks in twee richtingen dichter langs elkaar. Dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. In andere gevallen zou je dan een betonnen afscheiding in de middenberm plaatsen. Dat is op de Afsluitdijk geen optie, omdat zo’n afscheiding de strakke horizontale lijn van de dijk zou doorbreken. De oplossing is een nieuw type smalle vangrail, die we met BAM Infra Verkeerstechniek en de firma SafeRoad hebben ontwikkeld.’

Het ontwikkelen en produceren van de nieuwe vangrail nam meerdere maanden in beslag. ‘Je berekent eerst met behulp van simulaties en computermodellen hoe de vangrail er technisch uit zou moeten zien. Hoe sterk moet het horizontale deel (plank) zijn, hoe sterk moeten de staander en bouten zijn? Dat ontwerp is in live crashtests met verschillende voertuigen getest, zodat we de veiligheid kunnen garanderen. We kregen op dit type een CE-markering, die laat zien dat het volgens Europese normen is getest en beoordeeld.’ Uiteindelijk is er een vangrail ontwikkeld met een sterke plank van 3 golven in plaats van 2. De sterke stalen staanders kunnen door het asfalt heen worden geslagen.

Nieuw dakprofiel vraagt om nieuwe waterafvoer

De huidige middenberm vangt regenwater op en voert het af. Door het verharden van de middenberm en het nieuwe wegprofiel moesten we een nieuw waterafvoersysteem ontwerpen. Beide rijbanen lopen nu onder een lichte dwarshelling spits toe, waardoor het regenwater naar de middenberm wegstroomt (dubbeldaks). De dijk krijgt één dakprofiel van rijbanen (enkeldaks), waarbij de middenberm op dezelfde hoogte ligt (zie onderstaande illustratie). Veldman: ‘Door het nieuwe profiel, loopt het regenwater aan de zijkanten weg. Om het regenwater af te kunnen blijven voeren, leggen we een compleet nieuwe hemelwaterafvoer aan. Dat is zo’n 30 km aan nieuwe leidingen. Het regenwater stroomt onder het wegdek door naar het IJsselmeer.

Duurzame toepassingen

Met het aanpassen van het wegprofiel, voorziet Levvel de A7 van een nieuwe laag duurzaam asfalt: Laag Energie Asfalt Beton (LEAB). ‘Dit type asfaltbeton wordt geproduceerd bij circa 100 °C, terwijl regulier asfalt verhit moet worden tot 165 °C. Met grote hoeveelheden te verwerken asfalt levert dat een fikse energiebesparing en een CO2-reductie op.’ Levvel werkt op meer manieren duurzaam. Zo is de nieuwe vangrail in de middenberm voorzien van een dikkere zinklaag, zodat deze zeker 25 jaar roestvrij blijft. Veldman: ‘We proberen de levensduur van alle verschillende onderdelen zo lang mogelijk te houden. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en vanuit het oogpunt van hinder: hoe minder onderhoud, hoe minder hinder voor weggebruikers.’

Lees meer over dit project op de projectpagina.

Nieuwsarchief