Update: verdiepen Vaargeul Urk-Kornwerderzand tijdelijk uitgesteld

Naast de wens de sluis bij Kornwerderzand te verbreden, werkt provincie Fryslân ook aan het verdiepen van de bestaande vaargeulen op het IJsselmeer. Zo worden de havens van o.a. Makkum, Lemmer, Urk en Lelystad voor grotere (zee)schepen beter bereikbaar. Dit is belangrijk voor de regionale economie.
Het verdiepen van de vaargeul tussen Urk en de sluis bij Kornwerderzand is op verzoek van Rijkswaterstaat tijdelijk stopgezet om het risico op verzilting van het IJsselmeer nader te onderzoeken. Zoutwater vanuit de Waddenzee kan via de verdiepte vaargeulen snel het IJsselmeer intrekken.

Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over mogelijke oorzaken en eventuele maatregelen om risico op zoutindringing beter te beheersen. Dit onderzoek moet in de zomer van 2022 afgerond zijn.

Lees meer over de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand op de projectpagina.

Nieuwsarchief