Terugblik webinar 24 november 2020

Dinsdag 24 november werd een digitale bijeenkomst voor omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden gehouden. Via het webinar zijn meer dan 200 betrokkenen bijgepraat over de werkzaamheden op en bij de Afsluitdijk, door Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk, Windpark Fryslân, bouwconsortium Levvel en aannemerscombinatie Zuiderzeewind.

De aftrap van het webinar was voor Wim Boogholt, projectleider bij De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Hij gaf een toelichting op de voortgang van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, meer informatie over de Vismigratierivier lees je via deze link. Het eerste onderdeel hiervan is klaar. Dat betekent dat de luwtedam is gerealiseerd. Deze beschermt de Vismigratierivier tegen stormen en ijsgang. Wim vertelde ook over de vele raakvlakken die er zijn met de andere projecten, zoals het doorlaatmiddel, oftewel het ‘gat in de dijk’ dat Levvel maakt. Het is de verwachting dat DNA medio 2021 het project kan aanbesteden om eind 2021 met de bouw te beginnen.

Daarna was het woord aan Lukas Meursing, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Hij lichtte de stand van zaken van het project de Afsluitdijk toe en de aangepaste planning.

Vervolgens was het de beurt aan Dylan van der Louw, omgevingsmanager bij Levvel, het bouwconsortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert. Hij nam de kijkers mee via foto’s naar de fabriek in Harlingen die de innovatieve Levvel-blocs produceert. Hij lichtte toe hoe ver Levvel is bij de keersluis en de coupure (doorlaatmiddel) bij Kornwerderzand. Ook de dijkversterking en de verbetering van de A7 kwamen aan de orde. Als laatste lichtte hij de verschillende deelprojecten uit, zoals de nieuwe spuisluizen.

Tot slot vertelde Anne de Groot namens Windpark Fryslân over de vorderingen rond het windpark. Op dit moment zijn ze druk bezig met het plaatsen van de funderingen voor de windturbines. In december begint de aanleg van de stroomkabels waarna komend voorjaar de windturbines worden opgebouwd. Op jaarbasis produceren de 89 windturbines zo’n 1,5 terawattuur (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. In de zomer van 2021 is Windpark Fryslân operationeel.

Het webinar terugkijken kan via deze link.

Een korte terugblik op de online sessies op 26 november, vind je hier.

Nieuwsarchief