Nieuwe keersluis Den Oever getest van fabriek tot locatie
05 december 2022
luchtfoto van de keersluis Den Oever Waterbeheer
Is de Afsluitdijk straks klaar voor een superstorm?
15 april 2019
Voorbeeld van hoe de dijkversterking. In een sluis zie je de Levvelblocks trapsgewijs liggen. Onder zie je het water er tegenaan stromen. Veiligheid
1