Is de Afsluitdijk straks klaar voor een superstorm?

De komende jaren wordt de Afsluitdijk versterkt. De 32 km lange dijk, die eigenlijk een dam is, wordt onder meer voorzien van een nieuwe bekleding aan Waddenzeezijde. Maar voordat het zover is, wordt eerst getest of de nieuwe bekleding een superstorm van eens in de 10.000 jaar kan weerstaan. De testen vinden plaats in de Deltagoot, een langgerekte waterbak van 300 meter lang en 5 meter breed waarin grote golven kunnen worden opgewekt. Hoe dat in zijn werk gaat, is te zien in de film.

Verschillende golfcondities

Kennisinstituut Deltares test hoe stabiel de nieuwe bekleding is die op verschillende delen van de dijk komt te liggen. Ook test Deltares hoeveel water er over de dijk komt bij een superstorm en of dat voldoet aan de normen. Dit doen ze in de Deltagoot op haar campus in Delft: een van de grootste en krachtigste golfgoten ter wereld. Op een schaal van 1:3 worden karakteristieke stormscenario’s gesimuleerd. De testen vinden plaats in opdracht van Rijkswaterstaat en Levvel (BAM, Van Oord en Rebel), het bouwconsortium dat de Afsluitdijk gaat versterken en verantwoordelijk is voor het ontwerp van de nieuwe bekleding.

Mark Klein Breteler, onderzoeker Deltares: “De Deltagoot is bij uitstek geschikt voor dit onderzoek omdat hierin de werkelijkheid van een extreme storm heel natuurgetrouw kan worden nagebootst. Dit maakt het mogelijk het ontwerp nauwkeurig te optimaliseren, waarmee we bereiken dat het beter en goedkoper wordt.”

Verschillende type blokken

Tussen augustus en november 2018 is het deel van de Afsluitdijk getest dat tussen Kornwerderzand en de Friese kust ligt. Hier wordt zowel op het boven- als ondertalud gewerkt met een nieuw soort steenzetting: het Quattroblock. Tot en met mei 2019 wordt het deel tussen Den Oever en Kornwerderzand getest. Omdat de golfbelasting hier hoger is, wordt op het ondertalud het innovatieve Levvel-bloc, ook wel XblocPlus, toegepast. Deze 6,5 ton zware, betonnen elementen zijn speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkeld.
Carlos Mollet, projectdirecteur Levvel: “Door de vormgeving is het blok niet alleen snel en veilig te plaatsen, het levert ook een besparing van 200.000 m3 beton. Dat is omgerekend 40.000 ton minder CO2-uitstoot, een reductie van maar liefst 56% ten opzichte van alternatieve oplossingen.”
Het eerste Quattroblock wordt al medio april geplaatst. De plaatsing van de Levvel-blocs start in het eerste kwartaal 2020. De blocs worden vanaf oktober 2019 gemaakt in een speciaal daarvoor gebouwde fabriek in Harlingen.

Gouden driehoek

Nederland heeft wereldwijd een toonaangevende positie op het gebied van watermanagement. Het samen optrekken en bundelen van kennis van een onafhankelijk kennisinstituut, de overheid en het bedrijfsleven draagt bij aan het behouden en versterken van deze positie. Dit komt de BV Nederland als exportproduct ten goede. Daarom wordt de samenwerking tussen Deltares, Rijkswaterstaat en Levvel ook wel de gouden driehoek genoemd.

Vernieuwd toonbeeld van de Nederlandse waterbouw

De Afsluitdijk is al decennia een toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. De lange dijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee. Inmiddels, na bijna 90 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Bouwconsortium Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden. De bouwwerkzaamheden starten in april 2019 en duren tot eind 2022.

Nieuwsarchief