Swimway Conference 2019

Vismigratierivier bij Swimway Conference

Van het team Vismigratierivier is een aantal mensen aanwezig bij de Swimway Conference in Hamburg van 24 tot en met 26 september. We zijn daar om de aanwezigen kennis te laten maken met de Vismigratierivier die vanaf volgend voorjaar wordt aangelegd langs de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

Wereldwijde belangstelling

Onze expertise op het gebied van bouwkunde, samenwerken met verschillende partijen en het ecologische aspect van de Vismigratierivier delen we graag met geïnteresseerden op de bijeenkomst. Diverse landen hebben al belangstelling voor ons ingenieuze concept van de Vismigratierivier getoond. Want natuurlijk is de Afsluitdijk niet de enige barrière voor trekvissen. Wereldwijd zijn er honderden dammen, dijken of stuwen die vissen beletten van zout naar zoet of van zoet naar zout water te zwemmen.

Zwemroutes en levenscyclus

De conferentie heeft tot doel om de zwemroutes en de levenscyclus van trekvissen in de Waddenzee (Unesco werelderfgoed) trilateraal te bespreken. Ook worden de beheersmaatregelen geëvalueerd. Denk aan de leefomgeving van vissen, maar ook aan sluizen, gemalen, doorlaten en afstemming tussen partijen die bij water betrokken zijn, zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en natuurorganisaties.

Kennis uitwisselen en verbinden

De SWIMWAY Group van de Trilaterale Wadden Sea Corporation organiseert de conferentie in samenwerking met het Common Wadden Sea Secretariat. Bezoekers van de conferentie zijn wetenschappers, managers, beleidsmakers, Ngo’s en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij vis in kustgebieden. Zij wisselen kennis uit en verbinden hun expertise tijdens deze bijeenkomst. Ook zijn er interactieve sessies met een specifiek thema, dat onderdeel is van een groter geheel. Hiermee worden samenwerkingsgebieden helder gemaakt, kennis uitgebreid en georganiseerd en geïnvesteerd in langdurige betrokkenheid van relevante belanghebbenden.

Meer informatie over de Vismigratierivier vind je hier.

Meer informatie over de Swimway Conference vind je hier.

Nieuwsarchief