Plan aansluiting dijkring Wieringen onherroepelijk

Het definitieve Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen lag vanaf 18 januari voor de duur van zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn is geen beroep tegen het plan ingesteld waardoor het plan nu onherroepelijk is.

Aanleiding

Het plan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen is een aanvulling op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk van januari 2016. Het bevat de toestemming om het deel van de Afsluitdijk direct ten westen van de draaibrug bij Den Oever te versterken. Ter plaatse is een kruinverhoging met ongeveer 70 cm tot één meter nodig.

Eerdere berichtgeving uit 2016:

Berichtgeving van oktober leest u hier.

Berichtgeving van december leest u hier.

Nieuwsarchief