Nieuwe pompgemalen Den Oever beschermen gebied rond IJsselmeer

Bij Den Oever bouwt consortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) naast extra spuisluizen twee nieuwe pompgemalen met elk drie pompen. Namens opdrachtgever Rijkswaterstaat begeleidt Peter Jansen het proces van plan tot uitvoering als adviseur constructieve waterbouw. Hij legt uit dat deze pompgemalen nodig zijn om de gebieden rond het IJsselmeer te beschermen – ook als de zeespiegel stijgt. ‘Met de spuisluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever en bij Kornwerderzand zorgen we ervoor dat de waterstand in het IJsselmeer op niveau blijft. Tijdens eb staat het water in de Waddenzee lager en zetten we de spuisluizen open, zodat het overtollige water vanzelf het IJsselmeer uitstroomt. Dat is nodig, want als het water te veel stijgt, dreigen er onveilige situaties bij dijken en havens in de omliggende gebieden te ontstaan.’

Download de infographic “Spuien als het kan, pompen als het moet”

Meer afvoer nodig

‘Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Het hoogteverschil tussen Waddenzee en IJsselmeer bij eb wordt dan kleiner, waardoor we met de bestaande spuisluizen steeds minder water kunnen afvoeren. Om de afvoer te vergroten, bouwen we bij Den Oever twee extra spuigroepen, met ieder vier nieuwe spuisluizen. Onderzoek laat echter zien dat dit op termijn niet genoeg is. Om tot 2050 voldoende water te kunnen afvoeren, bouwen we daarom ook nog twee gemalen met elk drie pompen.’
Spuien als het kan, pompen als het moet
‘Het voordeel van de pompen is dat ze water uit het IJsselmeer kunnen afvoeren als het water in de Waddenzee hoger staat. Het nadeel: dat kost veel energie. Daarom volgen we het motto “spuien als het kan, pompen als het moet. De energie die nodig is wordt duurzaam opgewekt met zonne-energie op en rond de Afsluitdijk.”. Naar verwachting zijn de pompen tot 2030 nog niet vaak nodig. Wel moeten ze af en toe draaien om te zorgen dat ze goed blijven werken. Maar in de jaren daarna hebben we ze steeds vaker nodig om het waterpeil in het IJsselmeer laag genoeg te houden. Tegen 2050 staan ze ’s winters misschien wel de helft van de tijd aan. Zo blijft het achterland beschermd tegen overstroming of wateroverlast.’

Lees meer over het project op de projectpagina.

Nieuwsarchief