Nieuwe bruggen in de Afsluitdijk: een stap verder in de bereikbaarheid over weg en water

Bredere bruggen, diepere vaargeulen en een ruimere sluis moeten havens aan het IJsselmeer en in het achterland beter bereikbaar maken voor grotere schepen. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân: ‘Ik ben blij dat deze wens eindelijk in vervulling gaat.’

Meer binnenhavens ontsluiten voor grotere schepen in Nederland, dat is het doel van de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand. Deze overeenkomst werd getekend op 24 juni jl. Hiermee spreken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân niet alleen af om de sluis bij Kornwerderzand te vergroten, maar ook om nieuwe, bredere bruggen te bouwen in de A7 – de snelweg over de Afsluitdijk – en de vaargeulen in het IJsselmeer te verdiepen. Zo krijgen grote schepen (kustvaart, vissers en luxe superjachten) via de Waddenzee toegang tot de havens rond het IJsselmeer en Ketelmeer, zoals Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen. ‘De wens vanuit het bedrijfsleven en de politiek ligt er al lang. Ik ben heel blij dat die nu eindelijk in vervulling gaat’, stelt Fokkens.

Gunstig vestigingsklimaat bedrijven

De betere bereikbaarheid van de IJsselmeerhavens voor deze grotere schepen is goed nieuws voor werven die bijvoorbeeld kustvaartschepen en superjachten maken en repareren. Maar ook andere bedrijven en hun toeleveranciers hebben er economisch voordeel bij. Het is een zeer belangrijke impuls voor het vestigingsklimaat rondom het IJsselmeer. Fryslân heeft de grootste belangen en is daarom altijd ‘leading’ geweest in de ontwikkeling. In de regio werkt de provincie samen met de provincies Overijssel en Flevoland, een aantal gemeenten en het bedrijfsleven. Fokkens: ‘De bruggen en sluizen zijn eigendom van het Rijk, maar de provincie Fryslân gaat het project realiseren. ‘Wij zullen onze kennis en expertise inzetten om dit project uit te voeren.’

Eerst bruggen vernieuwen

De financiering van het totale project is nog niet helemaal rond. Van de benodigde 180 miljoen euro betaalt het Rijk 111 miljoen, waardoor er 69 miljoen overblijft voor de regio. Fryslân heeft 19,5 miljoen euro toegezegd, maar een aanvraag voor subsidie uit het Waddenfonds loopt nog en ook de beoogde 26,5 miljoen van belanghebbende bedrijven is nog niet definitief geregeld. Toch is besloten om vast te beginnen met de bruggen. Fokkens: ‘In hun huidige staat kunnen de bruggen nog tot 2025 mee. Om op tijd klaar te zijn, starten we nu met het schrijven van een uitvraag, zodat over ongeveer twee jaar de schop de grond in kan.’

Betere verbinding Randstad – Fryslân

De vier nieuwe bruggen verbreden de doorgang voor de scheepvaart. De twee doorvaartopeningen worden straks 21,7 en 25 meter.  Maar dat is zeker niet het enige doel. De huidige bruggen zijn voor 2025 sowieso toe aan groot onderhoud. Bovendien zorgen de huidige draaibruggen nu regelmatig voor oponthoud van het wegverkeer over de A7. De nieuwe klapbruggen moeten daar verbetering in brengen om zo de verbinding tussen Fryslân en de Randstad te verbeteren.

Hoe eerder hoe beter

Fokkens: ‘Ik roep betrokken partijen op om snel knopen door te hakken over de financiering. Afgesproken is om het totale project uiterlijk in 2028 klaar te hebben, maar hoe eerder hoe beter. Dat geeft ons ook meer mogelijkheden om bijvoorbeeld werk met werk te combineren bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Zo is het de bedoeling om het zand dat vrijkomt uit de vaargeulen onder meer in te zetten bij de vismigratierivier.’ Parallel aan de bouw van de bruggen wil Fryslân graag zo snel mogelijk beginnen aan het uitdiepen van de vaargeulen en het verruimen van de grote sluis. Voorlopig is de focus gericht op de nieuwe bruggen. Fokkens: ‘Met het oog op de bereikbaarheid

Nieuwsarchief