Milimeterwerk op de bodem van de vaargeul

Nadat begin 2022 het westelijke deel van de rails (waarover de deur van de keersluis Kornwerderzand straks beweegt) is gerealiseerd, is nu ook de oostelijke deel van de rails klaar. De rails ligt op de bodem van de vaargeul. Voordat we de roldeur in binnenkort kunnen inhangen, moest er veel werk verzet worden. Civiel ingenieur van Rijkswaterstaat Bram Beijer en Pieter Kersten, projectmanager van bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis), praten ons bij.

Op de millimeter nauwkeurig

De deur van de nieuwe keersluis bij Kornwerderzand rijdt straks over een railbalk die op de bodem van de vaargeul ligt (lees dit artikel voor meer informatie). Die rail is ruim 100 meter lang, vertelt Beijer. ‘Om de hinder voor de scheepvaart enigszins te beperken hebben we het werk in twee delen uitgevoerd tijdens twee stormseizoenen, van 15 oktober tot 15 maart, wanneer er minder scheepvaart is. In het vorige stormseizoen werkten we in de westelijke vaarweg, dit seizoen in de oostelijke. We moesten tot op de millimeter nauwkeurig aansluiten op de rails die we vorig jaar hebben gelegd. Dat is heel goed gelukt, daar mag Levvel trots op zijn.’

Uitdagende weersomstandigheden

Werken in het stormseizoen zorgt voor de nodige uitdagingen. ‘We werken grotendeels buiten en dan ben je afhankelijk van het weer’, legt Kersten uit. ‘Dat kun je deels ondervangen, bijvoorbeeld met een schuifdak boven de bouwkuip voor betere werkomstandigheden, maar je kunt niet alles beïnvloeden. Bij vrieskou moet je oppassen met gladheid. Ook werken in het donker eist extra aandacht voor veiligheid. Bovendien is het bij storm niet veilig om met een kraan te werken. Dat werk moet je dan uitstellen. Tegelijkertijd is het heel gaaf als je bij hoogwater in de droge bouwkuip staat en schepen heel hoog voorbij ziet varen.’

Pieter Kersten projectmanager van bouwconsortium Levvel
Bram Beijer, Civiel ingenieur van Rijkswaterstaat
Keersluis Kornwerderzand railbalk gereed
Keersluis Kornwerderzand februari 2023
Pieter Kersten projectmanager van bouwconsortium Levvel
Bram Beijer, Civiel ingenieur van Rijkswaterstaat
Keersluis Kornwerderzand railbalk gereed
Keersluis Kornwerderzand februari 2023

Verwarmd en droog werken aan elektra

Het werk aan de elektrische systemen die zorgen voor de aandrijving van de deur kon niet buiten gebeuren. Beijer: ‘De betonnen ruimtes waarin die techniek zit, kunnen afgesloten worden met houten deuren. Daardoor konden we de juiste werkomstandigheden creëren: vochtarm en dankzij verwarming warm genoeg om veilig te kunnen werken.’

Samenwerking met sluiswachters

Over hoogtepunten hoeven Beijer en Kersten niet lang na te denken. ‘De afstemming met de sluiswachters van de Lorentzsluizen was super’, vertelt Kersten. ‘Die samenwerking is heel belangrijk. Vooral nu we veel op het water bezig zijn en rekening moeten houden met de scheepvaart. Het is mooi om te zien hoe soepel die samenwerking verloopt.’ Beijer is het plaatsen van een tijdcapsule door een basis- en middelbare scholier bijgebleven (zie dit artikel voor meer informatie). ‘Zij gingen, met bouwhelm op en veiligheidsschoenen aan de bouwkuip in. Ook hebben Pieter en ik gastlessen gegeven over de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Heel leuk om ook die generatie bij het project te betrekken en hun vragen te beantwoorden.’

Van droog naar nat werk

Nu de railbalk ligt, is de volgende fase van de bouw aangebroken. ‘Het werk in de leeggepompte bouwkuip, noemen we werk “in den droge”’, vertelt Kersten. ‘Nu de railbalk ligt, gaan we werken “in het natte”: de damwanden afbreken, remmingswerken en stootpalen die de bouwkuip beschermden tegen aanvaringen weghalen en de vaarweg baggeren.’ Dit werk wordt momenteel uitgevoerd, zodat in maart 2023 de roldeur ingehangen kan worden. Daarna wordt verder gewerkt aan het systeem dat voor de aandrijving zorgt. Dit moet in mei 2023 werken. Na uitvoerige tests kan de keersluis in gebruik genomen worden.

Hinder tot 20 maart 2023

Tot uiterlijk maandag 20 maart is de oostelijke doorvaartopening onder de bruggen bij Kornwerderzand afgesloten. Alle scheepvaart moet tijdens deze periode door de westelijke doorvaartopening varen.

In maart 2023 zijn de Lorentzsluizen vanwege het inhangen van de roldeur enkele dagen volledig gestremd. Naar verwachting gebeurt dit op 8 tot en met 10 maart. Is er sprake van windkracht 5 of hoger, dan worden de geplande werkzaamheden verplaatst naar 21 tot en met 23 maart. Actuele informatie is te vinden in onze hindertabel of via vaarweginformatie.nl.

Nieuwsarchief