Loket Afsluitdijk; voor alle antwoorden

De allereerste melding aan Loket Afsluitdijk na de oprichting op 1 januari 2019 kwam van Jan Lely, achterkleinzoon van de architect van de Afsluitdijk. Na deze bijzondere succeswens werden er in het eerste jaar ruim 2.000 meldingen over de Afsluitdijk beantwoord. Timon Jansen, adviseur bedrijfsvoering Rijkswaterstaat: ‘We maken het iedereen die vragen heeft over de Afsluitdijk een stuk makkelijker.’

Op en rondom de Afsluitdijk voeren veel verschillende partijen de komende jaren werkzaamheden en projecten uit. Daardoor kan het voor mensen onduidelijk zijn bij wie ze met een vraag, klacht of opmerking terechtkunnen. Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk en Windpark Fryslân wilden daarom één plek voor alle meldingen. Dat werd Loket Afsluitdijk. Jansen, vanaf het begin betrokken bij Loket Afsluitdijk, is erg enthousiast: ‘Het loket is opgericht om het mensen makkelijker te maken. We willen niet dat ze met vragen van het kastje naar de muur gestuurd worden, omdat ze net bij de verkeerde organisatie zijn. Wij hebben korte lijntjes met alle partijen en kunnen daardoor de meeste vragen snel beantwoorden.’

Gehoor geven aan meldingen

Het loket is er voor alle meldingen: vragen, klachten of ideeën. Jansen: ‘Iemand meldde zich bijvoorbeeld met een idee over het plaatsen van zonnepanelen op de vluchtstrook. Erg leuk om dat soort ideeën ook binnen te krijgen.’ Alle meldingen worden verzameld en doorgezet naar de betrokken medewerkers die op de Afsluitdijk aan het werk zijn. ‘We gebruiken de binnengekomen meldingen ook om te signaleren waar bijvoorbeeld communicatie beter kan. Zo kregen we in korte tijd veel vragen over de dienstregeling van de fietsbus. Naar aanleiding daarvan is de informatie op de website aangepast. Het loket heeft echt toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen.’

Onveilige situaties

Medewerkers van het loket zetten meldingen niet alleen door. Bij een onveilige situatie komen ze zelf direct in actie. ‘Stel, je rijdt op de A7 op de Afsluitdijk en je ziet een baksteen op de weg. Dan kun je dat aan ons doorgeven. Wij bellen dan de verkeerscentrale die het probleem kan oplossen.’

Toeristen, forenzen en bedrijven

Het grote aantal meldingen wijst erop dat het loket flinke naamsbekendheid geniet. Meldingen komen van mensen die vaak over de Afsluitdijk rijden, maar ook van bedrijven, dagjesmensen en toeristen uit het buitenland. Jansen: ‘We krijgen voornamelijk tussen april en september veel meldingen. In die periode zijn er meer mensen op de weg, dus dan krijg je ook meer vragen.’ Bijna 70% van de meldingen in 2019 kwam telefonisch binnen, de rest kwam via e-mail.

Meest gestelde vragen

Hoewel er een grote variatie is in het soort meldingen, ziet Jansen wel trends. ‘We krijgen vooral veel praktische vragen over mogelijke verkeershinder. Ook stellen mensen technische vragen, bijvoorbeeld over de gebruikte materialen.’ De volgende vragen worden het meest gesteld:

  1. Kan ik over de Afsluitdijk rijden?
  2. Hoe kom ik met mijn fiets over de Afsluitdijk?

Meer dan 2.000 vragen beantwoord

De allereerste melding aan Loket Afsluitdijk kwam van Jan Lely. Een achterkleinzoon van ir. Cornelis Lely, architect van de Afsluitdijk. Jansen: ‘Hij wenste ons succes. Dat was erg bijzonder. En om dan te zien dat we in een jaar al meer dan 2.000 mensen hebben geholpen. Daar zijn we erg trots op.’

Loket Afsluitdijk is bereikbaar via 0800-6040 of via e-mail loket@deafsluitdijk.nl

Nieuwsarchief