Geen zienswijzen aansluiting Wieringen

In oktober bent u geïnformeerd over het aanvullende ontwerp-rijksinpassingsplan voor de aansluiting van de Afsluitdijk met de dijkring Wieringen bij Den Oever. Dit plan heeft van 20 oktober tot en met 30 november 2016 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Bekijk hier het bericht uit oktober.

Vervolgproces

Omdat er geen zienswijzen zijn binnengekomen over het ontwerp-rijksinpassingsplan is het plan ongewijzigd voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Als de Minister het vaststellingsbesluit in december ondertekent, volgt in januari de tervisielegging van het definitieve rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen.

Aanleiding

Het plan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen is een aanvulling op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk van januari 2016. Het bevat de toestemming om het deel van de Afsluitdijk direct ten westen van de draaibrug bij Den Oever te versterken. Ter plaatse is een kruinverhoging met ongeveer 70 cm tot één meter nodig.

Nieuwsarchief