Doorbraak Vismigratierivier

Er is een verbinding gemaakt tussen bouwkuip zuid en bouwkuip noord van de Vismigratierivier onder de A7 bij Kornwerderzand. De damplanken tussen beide kuipen werden toen verwijderd. Nu kunnen de bouwers vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de Vismigratierivier. Deze verbindt straks het IJsselmeer met de Waddenzee.

video: Hans den Hartog

Slingerende rivier

Na de bouw van dit ‘gat in de dijk’ wordt nog een vier kilometer lange slingerende rivier in het IJsselmeer aangelegd. De vissen zwemmen daar in een overgangsgebied van zoet én zout water, zodat ze geleidelijk kunnen wennen. Aan beide kanten van de Afsluitdijk ontstaan brakwatergebieden die bijdragen aan krachtig natuurherstel.

Vrij heen en weer zwemmen

De Vismigratierivier is veel meer dan een permanente opening in de Afsluitdijk. Allerlei soorten trekvissen kunnen straks vrij heen en weer zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Ze hebben zoet én zout water nodig om zich voort te planten en op te groeien in het achterland. Door de aanleg van dijken en dammen, zoals de Afsluitdijk, is dat niet of nauwelijks meer mogelijk.

Lees hier meer over het project op de projectpagina, of ga naar de website vismigratierivier.nl, gemaakt door de initiatiefnemers Waddenvereniging, It Fryske Gea, Blauwe Hart Coalitie Natuurlijk, Sportvisserij Nederland en netViswerk.

Nieuwsarchief