De voordeur staat straks open

Misschien heb je er al iets van gezien: de voorbereidende werkzaamheden voor de Vismigratierivier zijn begonnen. Een stukje Afsluitdijk en snelweg bij Kornwerderzand wordt verlegd in een zogenoemde by-pass, zodat er een opening gemaakt kan worden voor trekvissen. Zij hebben zout en zoet water nodig om te overleven. Tjalling Dijkstra, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), is blij dat de Vismigratierivier een bijdrage levert aan de natuur in het IJsselmeer en de Waddenzee. Ook ziet hij de oplossing als een nieuw exportproduct.

“Eigenlijk komt er tijdelijk een dubbele dijk. Een stukje Afsluitdijk wordt omgeleid, zodat er ruimte komt om een doorgang te maken in de bestaande dijk”, legt Dijkstra uit. Het meest bijzondere moment voor de programmamanager is als het water voor het eerst door de opening stroomt. “Dat we een gat durven maken in deze dijk, is uniek. De voordeur gaat open, een historisch moment in het bijna 90-jarige bestaan van de Afsluitdijk.”

Samenwerking

Volgens Dijkstra is de Vismigratierivier het resultaat van een jarenlange en intensieve samenwerking tussen allerlei partijen, met een gemeenschappelijk doel voor ogen: de natuur in het IJsselmeer, de Waddenzee en tot ver in Europa verbeteren. “De laatste decennia is de visstand hier fors afgenomen. Vissen kunnen nu door de Afsluitdijk zwemmen via een vispassage bij Den Oever en tijdens het spuien. Met de Vismigratierivier maken we een grote stap: vissen kunnen straks 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, van de Waddenzee naar het IJsselmeer zwemmen.”

Uniek

Het is een vernieuwend plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Ook draagt de Vismigratierivier bij aan gezond water, het herstel van de rijkdom aan soorten planten en dieren in het gebied en het biedt mogelijkheden voor recreatie. “Deze oplossing is uniek in de wereld, maar hopelijk duurt dat niet lang”, aldus Dijkstra. “Er zijn namelijk veel landen die baat hebben bij een Vismigratierivier. ” Dijkstra spreekt van mogelijk een nieuw exportproduct.

De aanleg van de Vismigratierivier start in 2020 en duurt waarschijnlijk drie jaar. Lees hier meer over het project de Vismigratierivier.

Nieuwsarchief