Bouw Afsluitdijk Wadden Center van start

Dinsdag 30 mei starten de werkzaamheden voor de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. De eerste paal wordt deze dag op feestelijke wijze gevierd in bijzijn van gedeputeerde Klaas Kielstra van provincie Fryslân, Ype Heijsman directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat, wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân en Biense Dijkstra algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Lees hier meer over het Afsluitdijk Wadden Center

Mijlpaal voor project: goede voorbereiding is het halve werk

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt door het projectteam van De Nieuwe Afsluitdijk dat zich bezig houdt met de voorbereiding en realisatie van het project Afsluitdijk Wadden Center. Om te komen tot de start van de spreekwoordelijke eerste schop in de grond, moest nogal wat voorbereidend werk worden verzet. Zo is het bestemmingsplan van Kornwerderzand aangepast en goedgekeurd door de gemeente Súdwest-Fryslân. Er zijn technische berekeningen en bestekken opgesteld voor het gebouw, parkeerplaatsen, riolering, buitenruimte en de ferry-aanlegvoorziening. Met de exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek is een huurcontract opgesteld en met het Rijk is een overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van de ondergrond. Rijkswaterstaat is inmiddels ook partner geworden in de publieke expositie. Ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen bleek een uitdagend proces. De Afsluitdijk is een primaire waterkering is, en daarom gelden strenge regels als het gaat om bouwwerkzaamheden. Door de daadkrachtige inzet van de mensen binnen het projectteam kan deze mijlpaal nu gevierd worden. Projectleider Gertjan Elzinga: “het is mensenwerk en juist door teamwork en goede afstemming met de omgeving en bewoners liggen we nog steeds op het zeer ambitieuze schema om in maart 2018 het Afsluitdijk Wadden Center te openen voor publiek”.

Opvallend ontwerp

Op Kornwerderzand verrijst de komende maanden het gebouw naar ontwerp van GEAR Architectencombinatie. Het ontwerp is geïnspireerd op een vorm die in de natuur veel voorkomt, een zeshoek. Zo heeft basalt, wat op de Afsluitdijk veel te zien is, van nature deze vorm en ook waterschuim heeft onder een microscoop bekeken de vorm van een zeshoek.

Met trots werken aan nieuw icoon

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) neemt de bouw voor haar rekening. Algemeen directeur Biense Dijkstra is verheugd dat zijn bedrijf het Afsluitdijk Wadden Center mag realiseren. “De Afsluitdijk is een icoon. We zien dit als een uitgelezen kans om onze regio verder uit te bouwen. De Afsluitdijk is volop in ontwikkeling, innovatief en – in plaats van, van A naar B – de moeite van het bezoeken waard. Met trots werken wij het komende jaar aan de totstandkoming van het Afsluitdijk Wadden Center.”

Planning

Dinsdag 30 mei vieren we de eerste paal. De werkzaamheden aan de buitenruimte waren vorig jaar al gestart. Zo is onder andere de afrit verlegd om ruimte te maken voor het gebouw, rond de zomer gaat een nog te selecteren aannemer verder met het inrichten van het gebied. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen wordt het gebouw eind 2017 door Bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd, waarna exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek de inrichting voor hun rekening nemen.

Afsluitdijk Wadden Center

De realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center is onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk, het samenwerkingsverband tussen provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon. Doel van het Afsluitdijk Wadden Center is het versterken van de toeristische-economische structuur door het ontwikkelen van een toeristische toegangspoort op de Afsluitdijk. Hiermee wordt direct en indirect de werkgelegenheid in de regio vergroot.

Nieuwsarchief