Minder hinder voor de weggebruiker door unieke zandtransportband

Voor het versterken van de Afsluitdijk is veel zand nodig. Om de hinder die gepaard gaat met de aanvoer van al dit zand zoveel mogelijk te beperken, is het plan van een zandtransportband over de A7 ontstaan. Het is de eerste keer dat dit systeem op zo’n grote schaal, over een snelweg, wordt toegepast. De zandtransportband wordt op maandag 25 januari in bedrijf genomen.

Vierduizend extra bewegingen van schepen met zand door de sluizen bij Kornwerderzand en Den Oever, veel extra vrachtwagens op de A7. Dat zijn de gevolgen wanneer het benodigde zand voor de Afsluitdijk op de gangbare manier naar de Afsluitdijk zou worden vervoerd. ‘Die extra bewegingen door de sluis zouden ervoor zorgen dat de brug veel vaker open staat, terwijl je door al die vrachtwagens met zand op de weg extra files mag verwachten’, legt Dylan van der Louw uit, omgevingsmanager Afsluitdijk namens Levvel. Kortom, een logistiek scenario dat je wilt voorkomen. Van der Louw: ‘Daarom hebben we nagedacht over een manier om al die overlast te beperken. Daar is de zandtransportband als bijzondere oplossing uitgekomen.’

Per schip

De transportband brengt het zand vanaf het IJsselmeer óver de A7 heen naar de Waddenzeekant. Voor weg- en vaarweggebruikers een enorme beperking van de hinder. Het is de eerste keer dat dit systeem op zo’n grote schaal, over een snelweg, wordt toegepast. ‘Het zand wordt per schip aangevoerd, aan wal geladen via een zogeheten giek aan de mast van het schip (zie afbeelding) en gaat vervolgens via de transportband naar de Waddenzeekant’, zo legt Van der Louw uit. ‘Op deze manier gaan we slim om met de weinige ruimte die je hebt doordat de Afsluitdijk zowel een snelweg als een belangrijke waterkering is.’

Opbouw

De weggebruikers ondervinden geen overlast van de transportband als deze in bedrijf is. Terwijl tonnen zand boven hun hoofden richting Waddenzee rollen, rijden zij rustig door. Wel zijn tijdens de op- en afbouw van de band gedurende enkele dagen bepaalde verkeersmaatregelen nodig, zoals verkeersstops (het tijdelijk stilleggen van het verkeer). ‘De band wordt ook een aantal keren verplaatst, maar dat vergt steeds slechts enkele uren. Bovendien doen we dat natuurlijk op momenten van de dag waarop er weinig verkeer op de weg is.’

Nieuwsarchief