Veel gestelde vraag: wat is een verkeersstop?

Om de vraag wat een verkeersstop is goed te beantwoorden, geeft verkeersmanager Jaap Buitink eerst wat meer achtergrond over het in goede banen leiden van het verkeer op de Afsluitdijk. ‘We proberen de werkzaamheden met zo min mogelijk verkeershinder uit te voeren’, legt hij uit. ‘Het uitgangspunt is dat de Afsluitdijk altijd open is. Daar wijken we alleen in incidentele gevallen van af, als de veiligheid van uitvoerders of weggebruikers in het geding komt. De omrijdroute via Amsterdam of Enkhuizen is namelijk lang en kost veel tijd.’

Altijd een rijstrook beschikbaar

De autosnelweg op de Afsluitdijk heeft een uniek karakter, benadrukt Buitink. ‘Hij is zeer krap, met name bij de spuisluizen bij Den Oever. De rijstroken zijn hier smaller dan die van een normale autosnelweg en de vluchtstrook ontbreekt. En dit is nou net de plek waar we de meeste werkzaamheden uitvoeren. Daarom brengen wij tijdens de werkzaamheden het verkeer terug naar 1 rijstrook per richting, zodat er altijd een rijstrook over de Afsluitdijk beschikbaar is.’

Werkt het filmpje niet? Open deze pagina in een Chrome-browser.

Verkeersstop

Het is helaas niet mogelijk om alle werkzaamheden veilig uit te voeren terwijl het verkeer over beide rijstroken langsrijdt. Voor de werkzaamheden zijn soms grote of lange kranen of andere transporten nodig. Door hun omvang kunnen ze het werkterrein niet op de reguliere manier bereiken. Buitink: ‘Om te voorkomen dat we de hele weg moeten afsluiten, zetten we het verkeer in zo’n geval voor maximaal 15 minuten stil. Dit noemen we een verkeersstop. Als het verkeer vanuit beide richtingen stil staat, hebben de grote transporten voldoende ruimte om in- en uit te rijden – en soms meerdere keren te steken om de draai goed te maken. Zo blijft de vertraging voor weggebruikers beperkt.’

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat

Een verkeerstop wordt uitgevoerd door weginspecteurs van Rijkswaterstaat. De voertuigen van weginspecteurs zijn te herkennen aan hun gele kleur en het Rijkswaterstaatlogo. Achter in de wagen staat een groot led-bord, waarop instructies voor de weggebruiker staan. Buitink: ‘De weginspecteur rijdt ver voor de werkzaamheden voor het verkeer uit en vertraagt het eerste voertuig. Zo creëert hij als het ware een file. Vlak voor de werkzaamheden, waar de rijbaan al is teruggebracht naar één rijstrook, zet de weginspecteur zijn voertuig stil. Zo sluit hij de weg tijdelijk af. Om ongevallen aan het eind van de file te voorkomen, rijdt een tweede weginspecteur achteraan om aankomend verkeer te waarschuwen. Zijn de werkvoertuigen van de weg, dan krijgen de weginspecteurs een seintje dat ze het verkeer weer kunnen laten rijden. Als we met groot materieel te maken hebben, zetten we het verkeer op de Afsluitdijk altijd in beide richtingen stil. Daar zijn dus vier weginspecteurs voor nodig.’

Stilzetten voorkomt wegafsluiting

‘We zetten verkeersstops niet alleen in bij grote transporten’, verduidelijkt Buitink. ‘Ook bijvoorbeeld bij het plaatsen van portalen of als we het verkeer aan de andere kant van de tijdelijke stalen vangrail willen laten rijden, zetten we het verkeer even stil. Vaak wordt dan maar één rijrichting stilgezet. De aanpassing die nodig is om weggebruikers aan de andere kant van de tijdelijke stalen vangrail te laten rijden, kost vaak maar enkele minuten. Door het verkeer te vertragen en even stil te zetten, hoeven we de Afsluitdijk niet in zijn geheel en/of voor langere tijd af te sluiten en blijft de vertraging voor de meeste weggebruikers beperkt.’

Nieuwsarchief