Afsluitdijk (A7)volledig afgesloten voor spoedwerkzaamheden

Rijkswaterstaat voert vanaf donderdagavond 10 oktober 20.00 uur tot vrijdag 11 oktober 06.00 uur spoedwerkzaamheden uit op de Afsluitdijk (A7). Hiervoor wordt de snelweg naar beide kanten afgesloten voor alle verkeer. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer gebruik te maken van omleidingsroutes.

Damwanden

Bij het aanbrengen van de damwanden voor de aanleg van een gemaal, is over een lengte van enkele meters een verzakking opgetreden aan de zijkant van de rijbaan ter hoogte van de spuisluizen bij Den Oever (IJsselmeerzijde). De lopende werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. De werking van de waterkering blijft geborgd.

Omleidingen

De Afsluitdijk wordt op donderdag 10 oktober van 20.00 uur tot uiterlijk vrijdag 11 oktober 06.00 uur tussen Kornwerderzand en Den Oever volledig afgesloten tijdens de herstelwerkzaamheden. Het verkeer wordt via de gebruikelijke omleidingsroutes omgeleid. De omleidingsroutes worden vooraf op (matrix)borden aangegeven Breezanddijk is tijdens de afsluiting niet bereikbaar. Ter plaatse zijn verkeersregelaars aanwezig.

Herstel

“We pakken het herstel grondig aan: We bouwen de fundering van dit stuk weg over een lengte van 20 meter geheel opnieuw op. Dit is bedoeld als maatregel om de kans op verdere verzakking tijdens de werkzaamheden te verkleinen”, aldus Patricia Troost , woordvoerder van Rijkswaterstaat. Vanwege de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers wordt de Afsluitdijk vannacht volledig afgesloten.

Versterking Afsluitdijk

Bouwconsortium Levvel werkt in opdracht van Rijkswaterstaat tot en met 2022 aan de versterking van de Afsluitdijk. Ook worden extra spuisluizen en gemalen gebouwd om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Zo blijft Nederland ook in toekomst beschermd tegen de kracht van het water. Lees hier meer over het project op de projectpagina.

Meer informatie en Loket Afsluitdijk

Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel, regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) en Windpark Fryslân hebben gezamenlijk het “Loket Afsluitdijk” ingericht. Hier kan men terecht voor alle vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk. T: 0800-6040 en email: loket@deafsluitdijk.nl.
Meer informatie over geplande werkzaamheden is te vinden op www.vanAnaarBeter.nl.

Nieuwsarchief