Om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater op de Waddenzee versterkt Rijkswaterstaat de hele Afsluitdijk. Om de schutsluizen van de Afsluitdijk en het achterland te beschermen de kracht van het water bouwt consortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat twee keersluizen. Ook wel stormvloedkeringen genoemd. Dit gebeurt zowel bij het Noord-Hollandse Den Oever als ook bij het Friese Kornwerderzand (aan de kant van de Waddenzee). 

Je ziet een weg met verkeer op de rechter- en linkerrijstrook in tegengestelde richting. Aan weerskanten van de weg staat een een gebodsbord met daarop 50 km. Aan weerszijden van de rijbaan zie je een twaalftal heftorens van spuisluizen.
Spuisluizencomplex Den Oever met op de noordelijke rijbaan verkeer in beide richtingen en een maximumsnelheid van 50 km.

Hoe

De keersluis in Den Oever komt aan de kant van de Waddenzee, voor de schutsluis te liggen. Deze keersluis wordt voorzien van zogenaamde ‘puntdeuren’. Deze sluisdeuren worden gemaakt van staal en aangedreven door hydraulische cilinders. De puntdeuren worden gesloten bij zeer hoge waterstanden, wat nodig is om de schutsluis en het achterland te beschermen tegen de kracht van het water. Ze werken dus als stormvloedkering. Onder normale weersomstandigheden staan ze open, zodat schepen er doorheen kunnen varen. Naar verwachting zal de keersluis een paar keer per jaar moeten sluiten. Door veranderende klimaatomstandigheden en de stijgende zeespiegel verwachten we dat dit in de toekomst steeds vaker moet gebeuren. Bij zeer hoge waterstanden is de doorvaart voor de schepen dan tijdelijk afgesloten.

Renovatie schutsluis
Rijkswaterstaat maakt gebruik van de stremming door in dezelfde periode onderhoud uit te voeren aan de schutsluis. Het doel daarvan is om de levensduur van de betonconstructies in deze sluis te verlengen. Daarvoor is het nodig om geconstateerde betonschade te herstellen die is ontstaan door jarenlange slijtage en invloed van zout en water. Lees meer: https://deafsluitdijk.nl/projecten/betoninspectie-en-reparatie-stevinsluizen/waarom/

Wanneer

Van maandag 26 oktober 2020 0.00 uur tot en met maandag 26 april 2021 werkt Rijkswaterstaat aan de Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever. In deze periode zijn de sluizen gestremd voor alle scheepvaart. In overleg met de beroeps- en recreatievaart is de stremming gepland na alle herfstvakanties, in het najaar en de winter, omdat er dan minder recreatievaart is. Vaarwegverkeer kan omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Houd rekening met extra vaartijd en mogelijk langere wachttijden. Het wegverkeer op de A7 ondervindt geen extra hinder.

Planning
De bouw van de nieuwe keersluis en de renovatie van de schutsluis gebeurt in fases:

Keersluis
1. Stort onderwaterbeton
2. Stort constructievloer sluiskolk
3. Storten sluiswand
4. Inhangen deuren

Schutsluis
1. Stempels onderwater aanbrengen tussen de kolkwanden
2. Aanbrengen droogzetvoorziening en verwijderen deuren uit het buiten- en binnenhoofd
3. Verwijderen tussendeuren
4. Sluisdeuren op transport
5. Droogpompen sluis
6. Renovatie beton en natuursteen
7. Sluis vol zetten met water, uithijsen droogzetvoorzieningen
8. Terugplaatsen deuren & verwijderen stempels