De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) was een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen tussen 2011 – 2023. Samen werkten we aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Zolang er gewerkt wordt aan het grote project voor dijkversterking en -vernieuwing blijft de bestuurlijke samenwerking bestaan.

Nieuwsarchief