Bureau Feddes/Olthof

Bureau Feddes/Olthof is een hecht team van landschapsarchitecten en landschapsontwerpers, onder leiding van Berdie Olthof en Yttje Feddes. Feddes/Olthof maakt aansprekende ruimtelijke plannen die de vraag van de opdrachtgever oplossen en de landschappelijke kwaliteiten van de locatie tot expressie brengen. Het werkpakket is divers en bevat naast concrete inrichtingsplannen ook regionale landschapsvisies en ontwerpend onderzoek. Afhankelijk van de opgave zoekt Feddes/Olthof samenwerkingsverbanden met andere bureaus. In projecten gaan we graag de dialoog aan met bewoners en belanghebbenden.

Nieuwsarchief