Westzijde Vismigratierivier zichtbaar in IJsselmeer

In het IJsselmeer ontstaat met de aanleg van de Vismigratierivier nieuwe natuur. Door de verbinding van de westflank met de Afsluitdijk is de hele westelijke zijde nu zichtbaar in het water. Daarmee is de bouw van dit unieke project weer een stap verder.
Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de realisatie van de Vismigratierivier, vertelt Wiepkje Elsinga, realisatiemanager provincie Fryslân. ‘Om de coupure – het ‘gat’ – door de Afsluitdijk te maken, was een tijdelijke verbreding van de Afsluitdijk nodig als werkeiland. De westflank van de Vismigratierivier is aangelegd in 2020. Nu de coupure aan de IJsselmeerzijde bijna af is, is de grond van dat werkeiland gebruikt om de verbinding te maken tussen de westflank en de Afsluitdijk.’

De huidige situatie vanuit de lucht bekeken
de Westflank van de Vismigratierivier
Een animatie van de toekomstige situatie
De huidige situatie vanuit de lucht bekeken
de Westflank van de Vismigratierivier
Een animatie van de toekomstige situatie

Circulair gebruik van materialen

Bij de aanleg van de Vismigratierivier wordt zo veel mogelijk materiaal hergebruikt. Wiepkje Elsinga: ‘Voor de aanleg van de westflank in 2020 is grond gebruikt uit de vaargeul bij Kornwerderzand en het infraproject N31 Harlingen, waar de weg verdiept is. Het riet dat in 2021 is geplaatst, is getransplanteerd uit de Makkumer Noordwaard.’ Ook aan de Waddenzeezijde wordt later grond van het werkeiland aan die zijde voor de coupure gebruikt om de verbinding met de Afsluitdijk te maken.

Video over de riettransplantatie naar de Vismigratierivier

Natuur voor vissen en vogels

Verschillende trekvissen zwemmen straks via de Vismigratierivier vrij heen en weer tussen IJsselmeer en Waddenzee. Brakwatergebieden aan beide zijden van de Afsluitdijk zorgen voor een geleidelijke overgang tussen het zoete en zoute water. Vissen die vanaf de Waddenzee zwemmen, rusten in de overgangsgebieden uit. Daarna leggen ze een kilometerslange, kronkelende rivier af, om uit te komen in het IJsselmeer.
De nieuwe natuur op de westflank kan bovendien door verschillende vogelsoorten gebruikt worden als broed- en rustplaats. Ook kunnen ze hier eten vinden. Afgelopen jaar verbleven soorten als de visdief en kokmeeuw hier al: een succes!

De verbinding van de westflank met de Afsluitdijk wordt uitgevoerd door IJsselmeerwerken VOF in opdracht van provincie Fryslân. Naar verwachting is het werk aan het overgangsgebied halverwege dit jaar klaar.

Meer informatie over project Vismigratierivier vind je hier.

Nieuwsarchief