Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Bij de versterking van de Afsluitdijk biedt aannemerscombinatie Levvel werkgelegenheid aan mensen met een uitkering of zonder diploma. Hiervoor worden ongeveer 100 arbeidsplaatsen beschikbaar gesteld. Het gaat zowel om kantoorfuncties als uitvoerend en technisch personeel. Het doel is het creëren van duurzame werkgelegenheid: mensen aan het werk helpen én houden. Als dat nodig is, wordt hiervoor begeleiding en opleiding geboden.

Sterk van start

Het tijdelijke kantoor in Gorinchem is inmiddels al versterkt door de inzet van medewerkers die tot voor kort werkloos waren. Per 2019 verhuist het team naar Den Oever voor de uitvoerende fase van vier jaar. Het aantal vacatures zal in deze fase worden uitgebreid. Levvel streeft ernaar de medewerkers voor de volledige duur van de functie op het project te behouden. Zo kan iemand zo veel mogelijk werkervaring opdoen en (terug) in het werkritme komen. Gemotiveerde kandidaten krijgen scholing of training als dat nodig is om aan de gestelde eisen te voldoen. Na afloop van de arbeidsovereenkomst zet Levvel zich in om de medewerkers ergens anders aan het werk te helpen.

Regiegroep Afsluitdijk werkt!

Om de juiste kandidaten te vinden in zowel Noord-Holland als Friesland werkt Levvel samen met de regiegroep Afsluitdijk Werkt! Deze regiegroep is de vereniging van overheidsorganisaties in beide arbeidsmarktregio’s, waarin de WerkgeversServicepunten en daarmee gemeenten en sociale werkbedrijven zijn vertegenwoordigd. De regiegroep legt het contact tussen werkzoekenden en het werk op de Afsluitdijk.

Geïnteresseerden kunnen ook zelf contact opnemen met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord via de  mail van WSP-NHN contact@wsp-nhn.nl of via de mail van WerkgeversServicepunt Fryslân via WerkgeversServicepunt-Fryslan@uwv.nl.

Social return

Op verzoek van De Nieuwe Afsluitdijk (provincies en gemeenten) heeft Rijkswaterstaat bij het op de markt zetten van project Afsluitdijk aandacht gevraagd voor het stimuleren van de regionale economie door middel van social return. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer is gevraagd maatschappelijk iets terug te doen door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat heeft ertoe geleid dat Levvel arbeidsplaatsen beschikbaar stelt aan mensen die minimaal drie maanden werkloos zijn en staan ingeschreven bij een uitkeringsinstantie, die vallen onder een WSW-, WGA-/WIA-/WAO-, Wajong-of NUG-regeling (of een vergelijkbare regeling buiten Nederland) of vroegtijdige schoolverlaters. Daarnaast heeft Levvel aan Wet sociale werkvoorziening (WSW)-bedrijven in Noord-Holland en Friesland gevraagd aanbiedingen te doen voor de organisatie en invulling van diensten als schoonmaak, catering, en beveiliging.

Foto door Rob Poelenjee
Nieuwsarchief