Werkgelegenheid op de Afsluitdijk

Van chauffeur tot administratief medewerker. Aannemerscombinatie Levvel creëert de komende jaren ongeveer 100 werkplekken voor mensen met een uitkering of zonder diploma. Erwin van Riet, projectleider ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’ vertelt hoe de regiegroep de mensen naar de beschikbare werkplekken begeleidt.

Van chauffeur tot administratief medewerker. Aannemerscombinatie Levvel creëert de komende jaren ongeveer 100 werkplekken voor mensen met een uitkering of zonder diploma. Het gaat zowel om kantoorfuncties als uitvoerend en technisch personeel. Het doel is het creëren van duurzame werkgelegenheid: mensen aan het werk helpen én houden. Als dat nodig is, wordt hiervoor begeleiding en opleiding geboden.

Op zoek naar kandidaten

Erwin van Riet, projectleider van de ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’: “De regiegroep schakelt tussen Levvel, gemeenten en UWV in Noord-Holland Noord en Friesland. Levvel heeft aangegeven welke functies in de komende jaren vrijkomen voor kandidaten. Bijvoorbeeld: Levvel heeft over twee maanden een administratief medewerker nodig. Dan hebben wij vier weken de tijd om een kandidaat te vinden uit de bestanden van UWV of gemeenten. Dat kan iemand zijn die langer dan drie maanden werkeloos is, maar ook bijvoorbeeld een voortijdig schoolverlater. Het gaat om mensen met verschillende achtergronden.”

Werkzoekenden informeren

Voor het vinden van geschikte kandidaten werkt de regiegroep intensief samen met gemeenten en UWV-kantoren. Van Riet: “Ook organiseren we gezamenlijk evenementen en activiteiten voor werkzoekenden. Medio september hielden we bijvoorbeeld een bijeenkomst in Den Oever. Hier informeerden we mensen over de kansen die het project Afsluitdijk biedt. Daar kwamen ongeveer honderd geïnteresseerden op af.”

Meer dan alleen tijdelijk werk

Voor de ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’ gaat het overigens om meer dan alleen het tijdelijk aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van Riet verduidelijkt: “Vooral het duurzaamheidsaspect is voor ons van belang. We willen voorkomen dat mensen die aan de slag gaan, na het project weer een uitkering aanvragen. Het idee is juist dat zij terugkeren op de arbeidsmarkt en na het project elders aan de slag kunnen.”

Van chauffeur tot administratief medewerker

De functies die Levvel aanbiedt zijn divers, maakt Van Riet duidelijk: “Dat varieert van machinisten en chauffeurs, tot operators voor de fabriek in Harlingen en administratieve functies. We werken aan een planning om helder te krijgen wanneer welke mensen nodig zijn voor bepaalde functies. Dat is afhankelijk van de fase van het project.”

Eerste kandidaten gestart

Inmiddels zijn de eerste kandidaten gestart bij het project. Van Riet: “Een van de functies die we binnen kregen, was die van projectcoördinator. Dit is de persoon die namens de regiegroep schakelt met Levvel. De projectcoördinator maakt het aanbod van vacatures inzichtelijk en voert gesprekken met kandidaten. Voor die functie hebben we dus iemand aangenomen met wie we veel schakelen. En dat gaat heel goed!”

Meer informatie?

Neem dan contact op met het met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord via contact@wsp-nhn.nl of WerkgeversServicepunt Fryslân via WerkgeversServicepunt-Fryslan@uwv.nl. Er is nog geen volgende informatiebijeenkomst gepland. Informatie over beschikbare vacatures wordt ook verspreid via gemeenten en het UWV.

Social return

Op verzoek van De Nieuwe Afsluitdijk (provincies en gemeenten) heeft Rijkswaterstaat bij het op de markt zetten van project Afsluitdijk aandacht gevraagd voor het stimuleren van de regionale economie door middel van social return. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer is gevraagd maatschappelijk iets terug te doen door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier meer in een eerder verschenen artikel.

Nieuwsarchief