Waddenfondsgeld voor Monument Afsluitdijk

Het Monument op de Afsluitdijk krijgt 1,5 miljoen euro uit het Waddenfonds. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de restauratie van het Monument en de verbetering van toeristische voorzieningen rondom het monument.

Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland: “Noord-Holland vindt het fantastisch dat het unieke Monument op de Afsluitdijk geld krijgt vanuit het Waddenfonds. Dit geeft een stevige impuls en hiermee wordt de icoonstatus van de Afsluitdijk versterkt.”

Het Waddenfonds wil de toeristische sector in het Waddengebied met de bijdrage een positieve en duurzame impuls geven. Het Monument halverwege de Afsluitdijk trekt nu al veel publiek. Om de bezoekers meer te kunnen bieden worden bestaande voorzieningen uitgebreid en verbeterd zoals horeca, terrassen en een uitzichtpunt.

Nieuwsarchief