Voorkeursvariant Vismigratierivier bepaald

De Vismigratierivier is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen trekvissen hun paai- en leefgebieden weer kunnen bereiken. De regionale stuurgroep boog zich op 30 juni over drie mogelijke varianten van de Vismigratierivier. De varianten zijn zo ontworpen dat de vissen vrijwel altijd de mogelijkheid hebben om naar het IJsselmeer te zwemmen zonder dat zout water het IJsselmeer instroomt. De stuurgroep heeft de compacte variant aan de westkant als voorkeursvariant aangewezen. De uitwerking zoals op bovenstaande impressie is indicatief.

Voorkeursvariant

De compacte, westelijke variant heeft voorkeur gekregen boven de andere varianten. Reden hiervoor is dat deze variant niet ten koste gaat van Natura 2000-gebied. Ook gaat deze variant niet ten koste van huidig recreatief gebruik van de locatie. Een andere westelijke variant, de lange dam, is eveneens afgevallen. Uit onderzoek is gebleken dat de realisatie van deze variant te kostbaar is. Dit komt door het moeten overbruggen van een diepe geul en de invloed op de stabiliteit van de Afsluitdijk.

Breed gesteund

Uit gesprekken met betrokkenen is gebleken dat de westelijke, compacte variant ook de meeste steun krijgt. Deze biedt bovendien de beste mogelijkheden voor recreatieve beleving en een natuurlijke inrichting. Ook biedt het de kans om een eigentijds landschappelijk statement te maken. De regionale stuurgroep heeft opdracht gegegeven om de compacte westelijke variant verder uit te werken.

Hoe nu verder?

De resultaten uit diverse onderzoeken naar vismigratie rond Kornwerderzand worden verwerkt om de effectiviteit van de Vismigratierivier verder te onderbouwen. Daarnaast wordt de financiering beter in beeld gebracht. Verder zal het project worden getoetst op vergunbaarheid en milieueffecten.

De realisatie van de vismigratierivier, en daarmee ook de planning, is gekoppeld aan de werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor het versterken van de Afsluitdijk. In het najaar van 2014 volgt het besluit of de Vismigratierivier er komt of niet.

Lees hier meer over het versterken van de Afsluitdijk

Nieuwsarchief