Vissen zwemmen makkelijker door

Elke keer als het eb is, wordt er water gespuid van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Daarbij treden forse stroomsnelheden op in de spuisluizen. Vissen die van de Waddenzee naar het IJsselmeer willen, kunnen daar niet of moeilijk tegenin zwemmen. Rijkswaterstaat past daarom visvriendelijk spuien toe om het voor vissen makkelijker te maken het IJsselmeer op te zwemmen.

Door het visvriendelijke spuibeheer, dat Rijkswaterstaat al jarenlang toepast, kunnen sterke vissen, zoals zalm en zeeforel, op hun plaats van bestemming komen. Bauke de Witte van Rijkswaterstaat Midden-Nederland: ‘De Stevin- en Lorentzsluizen bestaan uit verschillende groepen spuikokers met schuiven. Onze sluismeester zet de schuiven open als het water in de Waddenzee 10 centimeter lager is dan in het IJsselmeer.’

‘Daarmee komt een flinke stroming op gang. Door de buitenste schuiven van iedere groep van 5 kokers op een kier te zetten vermindert de stroomsnelheid in die kokers. De sluismeester heeft een aparte knop waarmee hij die buitenste schuiven kan bedienen. Hierop is een vis afgebeeld. Zo kunnen sterke vissen toch van de Waddenzee naar het IJsselmeer zwemmen.’

Alleen sterke zwemmers

Het visvriendelijke spuien kan meestal worden toegepast. Alleen in tijden van droogte en extreem natte omstandigheden moet Rijkswaterstaat alle schuiven en kokers maximaal dicht houden of juist open zetten. Het visvriendelijke spuibeheer is echter alleen geschikt voor sterke zwemmers. Voor kleine vissen en zwakke zwemmers blijft de stroomsnelheid te sterk.

Nieuwe maatregelen

Rijkswaterstaat gaat daarom de komende 2,5 jaar meer maatregelen nemen. ‘Bij de Stevinsluizen in Den Oever komt een vispassage. Ook wordt hier en in Kornwerderzand, in samenhang daarmee, visvriendelijk sluisbeheer verder verbeterd door inzet van technieken die het zoute water afvoeren. Het aanleggen van een vispassage bij Kornwerderzand is uitgesteld omdat De Nieuwe Afsluitdijk werkt aan het plan voor de aanleg van een Vismigratierivier.

Nieuwsarchief