Video: Vismigratierivier @ Washington

Op maandag 19 november was gedeputeerde Johannes Kramer aanwezig op de ambassade in Washington. Hij vertelde daar samen met watergezant Henk Ovink hoe Nederland omgaat met watermanagement. De Kier/Haringvliet en de Vismigratierivier/Afsluitdijk zijn voorbeelden hoe vissen vrij kunnen zwemmen tussen zout en zoet water, zonder dat daarbij de veiligheid in het geding komt.

Gedeputeerde Kramer interviewde Bob Irvin, president en CEO van American Rivers. Hij vroeg hem wat de Vismigratierivier wereldwijd kan betekenen.

Nieuwsarchief