Versterking havendammen is gedeelde verantwoordelijkheid

In het kader van de versterking van de 900 meter lange hoogwaterkering in Den Oever wordt ook een aantal havendammen aangepakt, die voor de haven van Den Oever liggen. Deze dammen worden versterkt binnen het project Afsluitdijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat nemen hierbij hun gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

‘De Havendijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Bij extreem weer kan er te veel water over de dijk slaan’, vertelt Linda van Oostrum, hoofd afdeling Watersystemen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarom gaan we de dijk vanaf 2017 versterken. De werkzaamheden, die min of meer gelijk lopen met de werkzaamheden aan de Afsluitdijk, worden in 2019 afgerond. In 2012 hebben we een voorkeursalternatief vastgesteld. Het gaat om een verhoging van maximaal 1,5 meter. Daarvoor is ook een verbreding in de richting van het haventerrein nodig van ongeveer 14,5 meter.’

Havendammen

Achter de haven ligt een aantal havendammen, die ook moeten worden aangepakt om de veiligheid van Den Oever te kunnen garanderen. Dat gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat. Deze havendammen worden gelijk met de gehele Afsluitdijk op sterkte zijn gebracht, of zoveel eerder als mogelijk. ‘In het voorkeursalternatief is aangegeven dat de havendammen niet alleen een functie hebben voor het versterken van de dijk, maar ook voor het begeleiden van de scheepvaart in de haven’, aldus Van Oostrum.

Kantelpunt

Van Oostrum is enthousiast over de samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat: ‘Zowel het Hoogheemraadschap als Rijkswaterstaat zijn zeer gedreven. Beide organisaties willen goede resultaten neerzetten die aansluiten bij de omgeving. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de havendammen in het begin telkens bij de andere partij werd neergelegd, kwam er een kantelpunt en wisten we elkaar steeds beter te vinden. Rijkswaterstaat helpt en denkt met ons mee, is betrokken bij alle bestuurlijke overleggen, in de projectgroep en in de adviesgroep. We hebben de wederzijdse verwachtingen besproken en benoemd, gezocht naar oplossingen voor knelpunten en vastgesteld wat de opgave is en welke middelen we tot onze beschikking hebben. Er ligt nu een overeenkomst, waarbij Rijkswaterstaat de dammen versterkt.’

Verdeelsleutel

Daarbij hebben het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat volgens Van Oostrum voor een pragmatische aanpak gekozen: ‘We hebben niet alles ‘aan de voorkant’ vastgelegd. Bij elke stap beoordelen we samen wat we met elkaar willen bereiken en wat daarvoor moet gebeuren. Zo kom je tot een goede financiële verdeelsleutel.’

Vanzelfsprekende samenwerking

De samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat lijkt haast vanzelfsprekend omdat de gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid bij beide organisaties voorop staat: ‘Samen staan we voor de veiligheid van Den Oever. Zo boeken we het beste resultaat en gaan we verantwoord met het beschikbare budget om.’

Nieuwsarchief