Versterking Afsluitdijk gaat gewoon door

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft geen invloed op de versterking van de Afsluitdijk. De belangrijkste vergunningen die voor het project zijn afgegeven, zijn onherroepelijk en niet gebaseerd op de PAS. De werkzaamheden gaan dus gewoon door.

Onder PAS moeten indieners van bouw- en verkeersplannen goed laten zien hoe ze mogelijke schadelijke stikstofuitstoot compenseren. Totdat ze dit gedaan hebben, liggen veel projecten stil. Volgens de commissie Remkes moet het kabinet daarom zo snel mogelijk drastische maatregelen nemen, zoals inkrimping van de veestapel en verlaging van de maximumsnelheid. Het kabinet beraadt zich over een oplossing voor de problemen.

Werkzaamheden in volle gang

In het advies van de commissie staat niets over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de renovatie van de Afsluitdijk en de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Rijksinpassingsplan voor de grote renovatie van de Afsluitdijk met alle onderliggende vergunningen is echter onherroepelijk. De werkzaamheden zijn dan ook in volle gang.

Later toegevoegd project

Het PAS is wel relevant voor een later toegevoegd onderdeel van de werkzaamheden. Hierbij gaat het om het op orde brengen van de bestaande steenbekleding aan de IJsselmeerzijde over een lengte van ongeveer 10 km. De natuurvergunning voor deze in omvang beperkte toevoeging aan het project Afsluitdijk is nog niet afgegeven. Wat de exacte gevolgen zijn voor de uitvoering van deze specifieke werkzaamheden, is nu nog niet duidelijk.

Nieuwsarchief