Vernieuwing bruggen Kornwerderzand kan beginnen

De vernieuwing van het complex bruggen en sluis bij Kornwerderzand kan van start in 2022. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân sluiten hiervoor een Bestuursovereenkomst. Voorwaarde is dat Provinciale Staten de overeenkomst eerst goedkeuren. Minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder kunnen de overeenkomst dan nog voor de zomervakantie ondertekenen.

Gekozen is voor een gefaseerde uitvoering. Het begint met de vervanging van de bruggen in de A7; uiterlijk in 2025 moet dit klaar zijn. Ondertussen start ook het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer. Provincie Fryslân voert het werk uit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat die de eigenaar van de bruggen en de sluis is.

Gedeputeerde Fokkens: “Ik ben ontzettend blij dat we eindelijk van start kunnen gaan! Het is geweldig dat we deze bruggen, die vaak problemen geven, nu kunnen vervangen. Niet alleen in Fryslân, ook in de Tweede Kamer, bij andere provincies, gemeenten en marktpartijen hebben veel mensen zich sterk gemaakt voor het vernieuwen van de sluis en de bruggen. We zijn ook blij dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ingestemd met de fasering.’

Overheid en marktpartijen hebben de intentie dat er privaatrechtelijke regelingen komen voor het innen van de marktbijdrage. Een daarvan is dat de betrokken bedrijven betalen per passage van schepen die anders niet in de sluis zouden passen. Naar verwachting is de marktbijdrage in 12 tot 15 jaar betaald.

Vernieuwen bruggen en sluis

De lengte van de nieuwe sluis blijft gelijk en wordt toegankelijk voor schepen met een diepgang van 4,70 m. De breedte gaat van 14 naar 25 meter. In plaats van de huidige draaibruggen in de A7 komen er vier basculebruggen (‘klapbruggen’ met een contragewicht). De twee doorvaartopeningen zijn straks 21,5 en 25 meter. De bestaande vaargeulen op het IJsselmeer en Ketelmeer worden verdiept, zodat de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen voor grotere zeeschepen beter bereikbaar zijn. Het vrijkomend zand wordt onder meer gebruikt voor projecten op de Afsluitdijk, zoals de Vismigratierivier.

Planning

De planning is dat de bruggen uiterlijk in 2025 zijn vervangen. Voor de geulen en de sluis is afgesproken dat deze uiterlijk in 2028 klaar moeten zijn, maar op nadrukkelijk verzoek van de deelnemende bedrijven blijft de ambitie overeind om gelijktijdig met de bruggen gereed te zijn.

Nieuwsarchief