Verkeersveiligheid A7 over de Afsluitdijk is topprioriteit

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk creëren bijzondere verkeerssituaties op de A7. Die loopt van Den Oever in de richting van Kornwerderzand en Zurich over de dijk.  Verkeersveiligheid is voor Rijkswaterstaat een topprioriteit. ‘Aan de veiligheidssituatie kan geen enkele concessie worden gedaan’, vertelt verkeersmanager Jaap Buitink.

Gefaseerde aanpak

De verbetering van de A7 wordt verdeeld over een aantal fasen. ‘Daarvoor is gekozen omdat we de dijk niet willen afsluiten,’ zegt Buitink. ‘De Afsluitdijk is niet breed en we moeten schipperen met de ruimte die we hebben. Maar de systemen die we inzetten, garanderen wel veilig doorgaand verkeer. Het enige waar automobilisten mee te maken kunnen krijgen, is een vertraging of een file. Met een extra reistijd van maximaal een half uur. Dat is vervelend, maar je kunt er omheen plannen.’

Twee richtingen op één weghelft

Buitink: ‘Er zijn vaak verkeersmaatregelen op het traject. Voor de werkzaamheden aan de A7 zelf, maar ook aan de andere projecten bij Den Oever en Kornwerderzand. We zetten bijvoorbeeld regelmatig een verkeersmaatregel in om het verkeer langs de werkzaamheden te leiden. Dat betekent dat je één rijbaan afsluit en op de andere rijbaan twee rijstroken realiseert, één rijstrook per richting. Bij Den Oever levert dat een extra bijzondere situatie op. Omdat daar te weinig ruimte is, krijg je er een stuk snelweg zonder fysieke scheiding tussen de rijrichtingen. Later, als we dit systeem bij Kornwerderzand inzetten, zal dit ook het geval zijn.’

Houd rekening met drukte

‘Hou er rekening mee dat je de komende tijd niet ongestoord over de Afsluitdijk kunt rijden,’ zegt Buitink. ‘De files bij brugopeningen zijn langer dan gebruikelijk. Ook staan er veel verkeersmaatregelen op de dijk, die voor files kunnen zorgen.  Vooral op zomerse dagen en op vrijdagen is de kans op files groot. Let daar goed op, het wordt op borden aangegeven. Vraag je voor vertrek af of een andere route of tijdstip een betere optie is. Check dat bijvoorbeeld via VanAnaarBeter.nl’

Perceptie veiligheid

Omdat de A7 over de Afsluitdijk niet breed is, zijn de verkeersmaatregelen krap. Deze verkeerssituatie wordt soms als onveilig ervaren. Volgens Buitink is dat perceptie. ‘De wegversmallingen en de verplichte lage snelheid zorgen ervoor dat mensen zich meer op de weg concentreren. Hierdoor blijft het aantal (zware) ongevallen op de A7 beperkt.’

Tips en trucs

Wie stil komt te staan in een gebied waar verkeersmaatregelen zijn getroffen, moet onmiddellijk 112 bellen. Buitink benadrukt dit: ‘Je staat dan in een gebied waar wegverbeteringen worden uitgevoerd. Daar zijn wel pechstroken, maar die zijn smal. Het kan gebeuren dat het hele verkeer stil komt te staan. In zo’n geval geldt de regel: bel 112. Dan kan het probleem zo snel mogelijk worden verholpen.’

Nieuwsarchief