Verkeershinder Afsluitdijk tussen 2017 en 2021

Grootschalige maatregelen aan de Afsluitdijk gaan gepaard met hinder voor het wegverkeer en scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat bereidt besluitvorming voor over werkzaamheden die naar verwachting plaats zullen vinden in de periode 2017-2021. Deze werkzaamheden zijn nodig om de Afsluitdijk ook in de toekomst veilig te maken en de afvoercapaciteit van water van het IJsselmeer naar de Waddenzee te vergroten.

Rijkswaterstaat streeft naar zo min mogelijk hinder als gevolg van werkzaamheden en zoekt samen met betrokkenen naar mogelijkheden om de gevolgen van hinder te verzachten. De (vaar)weggebruiker wordt tijdig geïnformeerd over afsluitingen en omleidingsroutes. Welke afsluitingen, stremmingen of andere belemmeringen uiteindelijk nodig zijn hangt af van het ontwerp en de uitvoeringswijze van de opdrachtnemer die het werk vanaf 2017 zal gaan realiseren. Welke opdrachtnemer dat wordt is nu nog niet bekend.

Het is mogelijk dat op delen van de Afsluitdijk het verkeer over één rijbaan zal worden geleid, waarbij fietsverkeer altijd de dijk kan blijven oversteken. Er kunnen daarnaast voor het wegverkeer maximaal 10 weekendafsluitingen noodzakelijk zijn. Voor nood- en hulpdiensten en Openbaar Vervoer blijft doorgang altijd gewaarborgd.

De scheepvaart kan volledig zijn gestremd voor maximaal 3 maanden bij Den Oever en maximaal 1 maand bij Kornwerderzand. Dit gebeurt in de wintermaanden omdat in de zomer de sluizen het drukst bevaren worden.

Lees meer over de versterking van de Afsluitdijk.

Nieuwsarchief