Verkeersbesluit afsluiting fiets- en wandelpad Afsluitdijk

Er is een verkeersbesluit vastgesteld voor de afsluiting van het fiets- en wandelpad op de Afsluitdijk tot eind 2025. Zoals eerder aangegeven is het fiets- en wandelpad langer dicht omdat de werkzaamheden aan de nieuwe en bestaande spuisluizen langer doorlopen.

Door de zeer beperkte ruimte op de Afsluitdijk is het niet mogelijk om op een verkeersveilige manier voetgangers en (brom)fietsers langs de werkruimte te geleiden. Ook zijn de fietsbruggen op de bestaande spuisluizen in Den Oever en Kornwerderzand verwijderd, waardoor er geen fietsverkeer over de spuisluizen mogelijk is. Fietsen en wandelen over de hele Afsluitdijk is pas weer mogelijk als de werkzaamheden op de Afsluitdijk zijn afgerond. Het verkeersbesluit is een formeel besluit dat regelt dat het fietspad tot eind 2025 afgesloten blijft. Er wordt momenteel onderzocht wanneer fietsen en wandelen op delen van de Afsluitdijk in de komende jaren toch mogelijk kan worden gemaakt.

Lees hier de bekendmaking van het verkeersbesluit in Staatscourant.

Nieuwsarchief