Veel belangstelling in Den Oever voor presentatie ontwerp Afsluitdijk

Vrijdag 18 mei presenteerde Levvel, het consortium dat de dijk aanpakt, het ontwerp aan omwonenden en stakeholders in Den Oever. Welke plannen liggen er en wat betekent dit voor direct omwonenden? Dit werd toegelicht door Danneke Heiligers, omgevingsmanager van Levvel en Carlos Mollet, projectdirecteur van Levvel.

Er was veel belangstelling en over het algemeen enthousiasme over het ontwerp en aanpak van Levvel. Er werden ook zorgen geuit en vragen gesteld over onder andere de storingen van de draaibruggen, de bestaande vistuigen op plekken waar gebouwd gaat worden en hinder voor weg en vaarwegverkeer. Ook vroegen men zich af hoe hoog en breed de dijk wordt, of er broedgelegenheid kan komen voor de strandplevier, of er rekening wordt gehouden met de veiligheid van fietsers bij zware weersomstandigheden bij het nieuwe fietspad aan de Waddenzeezijde, de in- en uitstroom van bouw- en kantoorpersoneel en verkeer bij Den Oever en nog meer. Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden en de presentatie vindt u bij ‘Documenten’.

De komende jaren blijven Rijkswaterstaat en Levvel met omwonenden en stakeholders in contact door het organiseren van stakeholdersbijeenkomsten of via direct contact. Projectdirecteur Carlos Mollet van Levvel: ‘We zijn komende jaren te gast op de Afsluitdijk. We willen een goede buur zijn en de mensen actief betrekken waar dat kan. We kunnen hierbij goed voortbouwen op de wijze waarop Rijkswaterstaat in de afgelopen jaren iedereen heeft betrokken bij dit mooie project. Wij kijken erg uit naar de samenwerking!’

Het consortium Levvel wordt gevormd door Van Oord Aberdeen Infrastructure Partners, BAM PPP PGGM Infrastructure en Rebel. Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. De werkzaamheden starten het najaar 2018 en worden in 2023 afgerond.

Nieuwsarchief