Betere doorstroming door verkeerslichten op de A7 bij Den Oever

Update 6 februari 2022:
De verkeerslichten aan de westkant zijn met succes geplaatst en zijn vanaf 6 februari 2022 in gebruik genomen. Helaas is het door onvoorziene omstandigheden niet gelukt om de verkeerslichten aan de oostkant te installeren en worden op een later tijdstip alsnog geplaatst. Het uitrijden van werkverkeer vanuit het noordelijke werkvak zal tot de herplaatsing met de inzet van weginspecteurs plaatsvinden.

Oorspronkelijk bericht 4 februari 2022:

Rijkswaterstaat plaatst verkeerslichten ten westen en ten oosten van de bruggen bij Den Oever tijdens de nachtafsluitingen van 4 en 5 februari om de doorstroming te verbeteren. Rijkswaterstaat werkt zowel aan de Waddenzeezijde als de IJsselmeerzijde bij Den Oever. Daardoor ontbreekt de mogelijkheid voor het (zwaar) werkverkeer om de werkvakken te verlaten.

Voorheen zette een weginspecteur het verkeer stil voor het in- en uitrijden van (zwaar) werkverkeer. Dit duurde dikwijls 10 tot 15 minuten. Door het gebruik van verkeerslichten vanaf 6 februari staan weggebruikers in de meeste gevallen hooguit 20 seconden stil voor het rode verkeerslicht. Dat zorgt ervoor dat weggebruikers minder hinder ervaren van het werkverkeer. We verwachten dat de verkeerslichten tot en met het najaar van 2023 blijven staan. 

Hinder beperken voor weggebruikers

‘Er wordt continu gekeken hoe we hinder voor weggebruikers op de Afsluitdijk kunnen beperken,’ meldt verkeersmanager Rijkswaterstaat Jaap Buitink. ‘Een van de mogelijke maatregelen is het plaatsen van verkeerslichten. De verkeerslichten zorgen ervoor dat weggebruikers minder lang hinder ervaren van het werkverkeer.’

Voorrang weggebruikers

Voor een betere doorstroming op de A7 Afsluitdijk krijgen weggebruikers op de drukste momenten voorrang op het werkverkeer. Concreet betekent dat de verkeerslichten op de volgende tijden op groen blijven (met uitzondering van brugopening):

  • op werkdagen in de spitsuren tussen 06.00–09.00 en 16.00-19.00 uur;
  • op vrijdagen in het recreatieseizoen van april tot en met september tussen 06.00-09.00 uur en 11.00-19.00 uur. 

Veilige verkeerssituatie

‘Met de verkeerslichten boeken we niet alleen winst voor weggebruikers. Het zorgt er ook voor een veilige verkeerssituatie voor zowel weggebruikers als voor werkverkeer. Vooral nu bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) aan de Waddenzeezijde én de IJsselmeerzijde van de bruggen bij Den Oever werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de mogelijkheid voor het werkverkeer om de werkvakken veilig te verlaten,’ aldus Buitink.

Deels gekoppeld aan brugopening

Zijn de verkeerslichten gekoppeld aan de opening van de brug? Buitink geeft aan, dat het slechts voor een deel gekoppeld kan worden. ‘Het kan voorkomen dat een weggebruiker na een stop van 10 tot 20 seconden voor het rode verkeerslicht, opnieuw stil komt te staan voor de brug. Als de brug net gedraaid is, gaan de verkeerslichten voor de weggebruiker minimaal 10 minuten op groen. Kortom, het verkeerslicht gaat alleen op rood als er een brugdraaiing is of als werkverkeer zich aanmeldt bij het verkeerslicht voor het uitrijden van het werkvak.’

Hinder en omleidingen 4 en 5 februari 2022

Rijkswaterstaat gaat in de toekomst de bruggen van het Stevincomplex vervangen. Daarvoor moeten diverse onderzoeken worden uitgevoerd waarvoor het noodzakelijk is om de weg af te sluiten. In die afsluiting worden ook de verkeerslichten geplaatst.

Voor de scheepvaart

Voor de scheepvaart geldt een halve vaarwegstremming bij de bruggen op onderstaande momenten. Houd rekening met langere wachttijden.

  • Vrijdag 4 februari               van 22.00 tot 08.00 uur;
  • Zaterdag 5 februari            van 22.00 tot 08.00 uur.

Voor het wegverkeer

De A7 over de Afsluitdijk is afgesloten voor wegverkeer op onderstaande momenten. Het wegverkeer wordt omgeleid via de Houtribdijk N307 en via de Flevopolder.

  • Vrijdag 4 februari         van 22.00 tot 08.00 uur;
  • Zaterdag 5 februari     van 22.00 tot 08.00 uur.

Stremming of afsluiting korter of langer

Afhankelijk van het verloop en de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden en de stremming korter of langer duren. Ga voor actuele informatie naar de website www.vaarweginformatie.nl  Voor vragen kunt u contact opnemen met Loket Afsluitdijk. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en e-mailadres loket@deafsluitdijk.nl.

Nieuwsarchief